วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมัชชาพุทธฯดัน "อาสาฬหบูชา" วันเผยแผ่แห่งชาติ

สมัชชาพุทธฯดัน "อาสาฬหบูชา" วันเผยแผ่แห่งชาติ

  • Share:

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (มมร.) รัฐบาล และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติครั้งที่ 1 โดยมีสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เป็นประธานเปิดงาน โดยพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร. กล่าวว่า ที่ประชุมประกาศปฏิญญา ดังนี้ ผลักดันให้จัดงานสมัชชาฯต่อเนื่องทุกปี โดยกำหนดให้วันอาสาฬหบูชา เป็นวันเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดยุทธศาสตร์ ระดมทรัพยากรปกป้อง สนับสนุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา ผลักดันให้มีกฎหมายประสานงานให้เป็นเอกภาพ พุทธสถานทุกแห่งร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเผยแผ่ทุกมิติ ทั้งเชิงรุก (พระธรรมทูต) และเชิงรับ (พระธรรมกถึก หรือพระนักเทศน์) หน่วยราชการ ภาครัฐ ร่วมกันเสริมศักยภาพพุทธบริษัทเผยแผ่ให้ถูกต้อง ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ให้รัฐเปิดพื้นที่สื่อมวลชนทุกแขนง เป็นสื่อกลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา

พระเมธาวินัยรสกล่าวอีกว่า สมัชชาฯยังมีข้อเสนอต่อรัฐบาล คือ ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ประกาศวันอาสาฬหบูชาเป็นวันแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ สนับสนุนกลไกให้เกิดระบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง รับรองสถานะสมัชชาฯ ผลักดันกฎหมายที่เอื้อต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา บรรจุวิชาพระพุทธศาสนาในทุกระดับชั้น โดยสมัชชาฯได้ส่งมอบปฏิญญาและข้อเสนอให้แก่นายฐากูร ดิษฐอำนาจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอรัฐบาลต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้