วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เอไอเอส มอบ 3G-ไฟฟ้า นำร่อง เปิดห้องเรียนต้นแบบไอซีทีชุมชนชายขอบ

เอไอเอส มอบ 3G-ไฟฟ้า นำร่อง เปิดห้องเรียนต้นแบบไอซีทีชุมชนชายขอบ

  • Share:

เอไอเอส ย้ำผู้นำนวัตกรรมของไทย ส่งมอบ 3G-ไฟฟ้า พร้อมเปิดห้องเรียนต้นแบบไอซีทีชุมชนชายขอบ นำร่องบ้านคีรีล้อม จ.ประจวบคีรีขันธ์ หนุนนโยบายรัฐ ขับเคลื่อนศก. ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล...

วันที่ 13 ก.ค.59 นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส เปิดเผยระหว่างการเปิดโครงการระบบไอซีที และพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดน บ้านคีรีล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า เป็นการตอกย้ำเป้าหมายของบริษัท ที่ต้องการปรับองค์กรจากการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สู่การเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลและผู้นำนวัตกรรมของไทยโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับการใช้ชีวิตของลูกค้า สอดคล้องนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส

ดังนั้น เอไอเอสจึงได้ร่วมกับหลายหน่วยงาน เช่น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน, เนคเทค และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านคีรีล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปัจจุบันทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมีนักเรียนทั้งสิ้น 105 คน โดยเอไอเอสได้ทำหน้าที่นำระบบไอซีทีมาเชื่อมโยงการสื่อสารด้วยการจัดทำห้องเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้สำหรับเยาวชนติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สายและระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G

ห้องเรียนต้นแบบด้านการเรียนรู้สำหรับเยาวชน

สำหรับการดำเนินงานนั้น เริ่มตั้งแต่การผลิตพลังงานไฟฟ้า เพราะบริเวณชุมชนบ้านคีรีล้อมอยู่ในพื้นที่ห่างไกลยังไม่มีระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสารเข้าไม่ถึงจึงร่วมกับเนคเทคออกแบบ พัฒนา และติดตั้งระบบพลังงานทดแทนแบบบูรณาการที่ใช้ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ พร้อมระบบตรวจวัดข้อมูลสังเกตุการณ์ระยะไกลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ และเข้ามาแก้ไขได้รวดเร็ว

ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างพลังงานจากเซลแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ำ

นอกจากนี้ ยังร่วมกันจัดตั้งสถานีเก็บประจุไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนนำตะเกียงมาชาร์จไฟไปใช้งานที่บ้านได้อีกด้วย

ตะเกียงที่ชาวบ้านนำมาชาร์จไฟ จากสถานีเก็บประจุไฟฟ้า

นายสมชัย กล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้ชีวิตคนไทยในทุกด้าน ทั้งสาธารณสุข การเรียนรู้ ความปลอดภัยในชีวิตและการเกษตร ที่ผ่านมาเอไอเอสนำเทคโนโลยีเข้าไปยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข เช่น แอปพลิเคชั่น "อสม.ออนไลน์" ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบอลปัจจุบันมีโรงพยาบาลเริ่มใช้แล้ว 50 แห่งในพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาค และจะขยายต่อเนื่องครอบคลุมทั่วประเทศ

มอบของที่ระลึกให้น้องๆ ในศูนย์การเรียนตำรวจตระเวณชายแดน บ้านคีรีล้อม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้