วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทุ่ม 150 ล้าน สร้างถนน นม.3060 รับ ศก.วังน้ำเขียว ขยายตัว ใช้ได้ปี 61

ทุ่ม 150 ล้าน สร้างถนน นม.3060 รับ ศก.วังน้ำเขียว ขยายตัว ใช้ได้ปี 61

  • Share:

ทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ อ.วังน้ำเขียว สร้างถนนสาย นม.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านซับพลู ระยะทาง 22 กิโลเมตร ทุ่มงบประมาณ 153 ล้าน ใช้งานได้ปี 61

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 59 นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลที่ให้ส่วนราชการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึงเพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ จ.นครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก ประกอบกับเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ และสถานีขนส่งรถโดยสารขนาดใหญ่ใน อ.วังน้ำเขียว

ดังนั้น ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย นม.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านซับพลู อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ระยะทาง 22.939 กิโลเมตร เพื่อรองรับการเจริญเติบโต เพิ่มศักยภาพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม การขนส่ง ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานโครงข่ายทางให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัย สามารถเชื่อมระหว่างถนนมิตรภาพ ที่ อ.ปากช่อง ไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 304 รองรับการขยายตัวของเขตเมือง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจ สร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

ทั้งนี้ ในโครงการก่อสร้างดังกล่าวจะมีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างกิโลเมตรที่ 0+000 ไปสิ้นสุดการก่อสร้างกิโลเมตรที่ 23+000 ก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรคอนกรีต ช่วงกิโลเมตรที่ 0+000 ถึงกิโลเมตรที่ 0+050 และก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงกิโลเมตรที่ 0+050 ถึงกิโลเมตรที่ 23+000 ขนาด 2 ช่องจราจร ซึ่งเป็นงบผูกพันระยะเวลา 3 ปี งบประมาณรวม 153 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้