วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมที่ดิน ยันประสาน ทส.เข้าใจ ปมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์

"รองอธิบดีที่ดิน" แจงปมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ไม่กระทบหน่วยงานอื่น พร้อมให้ความร่วมมือ ทส.ยันผู้บริหารเข้าใจดีกัน

เมื่อวันที่ 13 ก.ค.59 ที่กระทรวงมหาดไทย นายมานัส ฉั่วสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน ชี้แจงกระแสข่าวเรื่องการทำงานของกรมที่ดิน ที่อาจกระทบการทำงานของหน่วยงานอื่นว่า การออกเอกสารสิทธิ์ มีกระบวนการตรวจสอบร่วมกันกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมามีความร่วมมือกันดี ซึ่งการออกระเบียบของกรมที่ดิน เรื่องการป้องกันและดำเนินคดีกับผู้กระทำการทุจริตนั้น คือการเอาผิดกับผู้ปลอมแปลงเอกสารหรือแจ้งเท็จต่อเจ้าหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายซึ่งนำไปสู่การออกโฉนด เป็นการดำเนินคดีกับต้นเหตุ ไม่ใช่ดำเนินคดีกับผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบหรือกระทบกับหน่วยงานใด ทั้งนี้กรมที่ดินเห็นด้วยกับกระบวนการตรวจสอบเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ ซึ่งต้องมีความร่วมมือกัน เพราะมีข้อมูลหลายอย่างที่ไม่สามารถวินิจฉัยด้วยหน่วยงานเดียว เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น อาจมีข้อมูลบางส่วน และถ้าหลายหน่วยงานนำข้อมูลมาประกอบกัน เพราะการจะบอกว่าโฉนดชอบหรือไม่ชอบนั้น จะส่งผลต่อการถือครองที่ดิน หากการถือครองมิชอบ กรมที่ดินยินดีจะเพิกถอนตามกฎหมาย ส่วนการออกระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการดำเนินคดีอาญากับบุคคลภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด พ.ศ.2559 เป็นการดำเนินคดีเอาผิดกับผู้ที่เป็นสาเหตุหรือต้นเหตุ เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าการออกเอกสารสิทธิ์มีความมิชอบ และกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่ามีออกเอกสารสิทธิ์มิชอบ สามารถตั้งคณะกรรมการไปสอบสวนว่าความผิดไปที่ใคร อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานมีความเข้าใจดีและประสานงานกันให้กรมที่ดินร่วมตรวจสอบเรื่องเอกสารสิทธิ์.

"รองอธิบดีที่ดิน" แจงปมตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ไม่กระทบหน่วยงานอื่น พร้อมให้ความร่วมมือ ทส.ยันผู้บริหารเข้าใจดีกัน 13 ก.ค. 2559 20:42 14 ก.ค. 2559 00:33 ไทยรัฐ