วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.คลัง เตรียมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยผ่าน 3แบงก์รัฐ คาดปชช.แห่กว่า 5ล.

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อยผ่าน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง ในวัน 15 กรกฎาคม นี้ คาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียน 5 ล้านคน ...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 59 นายพรชัย ฐีระเวช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. เปิดเผยว่า การเปิดลงทะเบียนของผู้มีรายได้น้อย ใน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ" ล่าสุดระบบธนาคารมีความพร้อม ที่จะรองรับการลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างเหมาะสม เบื้องต้น คาดว่าจะมีผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียน 3-5  ล้านคน จากจำนวนผู้มีรายได้น้อยทั้งหมด  20  ล้านคน และมีผู้ที่ได้รับสวัสดิการของภาครัฐอยู่แล้ว 10 ล้านคน  

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียน "โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ"  จะต้องมีสัญญาชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป หรือเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541 เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีในตั้งแต่ปี 2558  และจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รายได้ การถือครองทรัพย์สิน หนี้สินคงค้าง แต่หากเป็นผู้ป่วย หรือเป็นผู้สูงอายุเกินกว่า 70 ปี หรือผู้พิการ จนไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจให้ไปลงทะเบียนแทนได้ แต่ต้องแสดงหลักฐาน

การลงทะบียนให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปลงทะเบียนที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธนาคารกรุงไทย  ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคมถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 ซึ่งยืนยันว่า จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียน ผู้มีรายได้น้อยผ่าน สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 3 แห่ง ในวัน 15 กรกฎาคม นี้ คาดว่าจะมีประชาชนมาลงทะเบียน 5 ล้านคน 13 ก.ค. 2559 18:58 14 ก.ค. 2559 01:03 ไทยรัฐ