วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การบินไทย คว้ารางวัล สายการบินปรับปรุงคุณภาพบริการดีขึ้นมากสุด ปี2016

การบินไทย รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ปี 2016 ถึง2 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด และสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม...

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. 59 นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ประจำปี 2016 โดยการบินไทย ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลอันดับที่ 1 ประเภทสายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด (World’s Most Improved Airline) และอันดับที่ 1 ประเภทสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม (World’s Best Airline Lounge Spa)

นอกจากนี้ สายการบินไทย ยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 สายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยม ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering) สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff Service in Asia) และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม (World's Best Airport Services) โดยมี นายณรงค์ชัย ว่องธนะวิโมกษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินและการบัญชี และนางภัครา เรืองสิรเดโช รักษาการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริการลูกค้าภาคพื้น บริษัท การบินไทยฯ ร่วมรับมอบรางวัล ณ เมืองฟาร์นโบโรห์ สหราชอาณาจักร

นายจรัมพร โชติกเสถียร เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2558 การบินไทยได้เริ่มดำเนินการตามแผนปฏิรูป และในปี 2559 บริษัทได้เข้าสู่ระยะที่ 2 ของแผนปฏิรูปองค์กร คือ “สร้างความแข็งแกร่งในการแข่งขัน” ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์นั้น คือการสร้างความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับบริการที่ดีที่สุดในทุกๆ ด้าน รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานอย่างทุ่มเทของผู้บริหาร และพนักงานการบินไทยทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการเพื่อให้ผู้โดยสารมีความพึงพอใจอย่างสูงสุด นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ในปีนี้ การบินไทยได้รับรางวัลอันดับ 1 สายการบินยอดเยี่ยมถึง 2 รางวัลจากสกายแทรกซ์ (Skytrax Award 2016) ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด (World’s Most Improved Airline) ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การให้บริการภาคพื้น และการให้บริการบนเครื่องบิน และรางวัลอันดับที่ 1 สายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม (World’s Best Airline Lounge Spa) โดยการบินไทยได้รับรางวัลนี้เป็นอันดับที่ 1 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งสปาเลาจน์ของการบินไทยให้บริการแก่ผู้โดยสารชั้นหนึ่ง และชั้นธุรกิจในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นอกจากนี้ การบินไทยยังได้รับการจัดอันดับจากสกายแทรกซ์ ให้เป็น 1 ใน 3 ของสายการบินที่ให้บริการยอดเยี่ยมอีก 3 ประเภท ได้แก่ สายการบินที่ให้บริการอาหารสำหรับชั้นประหยัดยอดเยี่ยม (Best Economy Class Onboard Catering) สายการบินที่มีพนักงานให้บริการยอดเยี่ยมของเอเชีย (Best Airline Staff Service in Asia) และสายการบินที่ให้บริการภาคพื้นที่สนามบินยอดเยี่ยม (World's Best Airport Services)

สำหรับรางวัลที่การบินไทยได้รับจากสกายแทรกซ์ครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการบินไทยยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการดีเลิศระดับพรีเมียมในทุกจุดบริการ สร้างความภาคภูมิใจ และเป็นขวัญกำลังใจแก่พนักงานการบินไทยทุกคนที่จะมุ่งมั่นรักษา และพัฒนาการบริการเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึงพอใจสูงสุดต่อไป

ทั้งนี้ สกายแทรกซ์ เริ่มจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เพื่อทำการสำรวจความคิดเห็น และความพึงพอใจจากนักเดินทางทั่วโลก โดยครั้งนี้ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นระหว่างเดือนสิงหาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 ของนักเดินทางกว่า 19.2 ล้านคน จากสายการบินกว่า 280 สายการบิน และนำมารวบรวมประเมินผลมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการบริการของสายการบินต่างๆ ที่มีความเป็นเลิศในทุกๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่ก้าวเข้าสู่สนามบินจนถึงการบริการบนเครื่องบิน อาทิ การให้บริการเช็กอิน ความสะดวกสบายของที่นั่ง และภายในห้องโดยสาร การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การให้บริการของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และระบบสาระบันเทิงบนเครื่องบิน เป็นต้น

การบินไทย รับรางวัลสายการบินยอดเยี่ยมของโลกจากสกายแทรกซ์ ปี 2016 ถึง 2 รางวัล ได้แก่ สายการบินที่มีการปรับปรุงคุณภาพการบริการดีขึ้นมากที่สุด และสายการบินที่ให้บริการสปาเลาจน์ยอดเยี่ยม 13 ก.ค. 2559 12:17 13 ก.ค. 2559 12:57 ไทยรัฐ