วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาลต้องพิสูจน์ระบบปราบโกง

พาดหัวข่าวใหญ่ ร.ต.อ.แจ้งความเอาผิด ร.ต.อ. หลังหอบเงิน จำนวน 7 แสนบาทหวังซื้อตำแหน่ง ปรากฏว่านอกจากไม่ได้ ตำแหน่ง เงินก็ยังไม่ได้คืนด้วย ข่าวนี้ที่ไม่ได้เหนือความคาดหมายเพราะมีการร้องเรียนเรื่องซื้อขายตำแหน่งในแวดวงสีกากี เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาทุกวัน

อีกข่าว เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด สั่งให้ตั้งคณะทำงานติดตามการพัฒนาที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นัยสำคัญก็คือ ในเดือน ก.ย.ที่จะถึงนี้ สัญญาเช่าที่ดินของการรถไฟทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นสัญญา จะครบกำหนดสิ้นสุดสัญญาเช่ากว่า 7 พันสัญญา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการที่ดินมาชดเชยกับการขาดทุนของการรถไฟ เพราะที่ผ่านมาหลายสัญญามีการให้เช่าในราคาที่ถูกแสนถูกแต่ผู้เช่าสามารถนำไปพัฒนาหาผลประโยชน์ได้มากมาย

ต้องหาวิธีทำให้เกิดประสิทธิภาพโดยดูจากกลไกตลาดเป็นหลัก

ที่กำลังมาแรงเห็นจะเป็นเรื่องราวใน กทม.ที่ล่าสุด กฤษฎา บุญราช ปลัดมหาดไทย ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการ กทม. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร พร้อมแนบสำเนาหนังสือ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ 10 พ.ค.2559 ระบุกรณี โครงการค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของ กทม.ไม่ปกติ โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 และมาตรา 46 ให้ รมว.มหาดไทย ดำเนินคดีอาญา วินัยและละเมิดบุคคลดังต่อไปนี้

1.ให้ดำเนินคดีอาญากับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯกทม. 2.น.ส.ปราณี สัตยประกอบ ผอ.สำนักการวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 3.นายธวัชชัย จันทร์งาม ผอ.กองท่องเที่ยว และคณะกรรมการ กำหนดทีโออาร์ ประกอบด้วย 1.นายสิโรตม์ แสงเจริญ นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ 2.น.ส.วันทนา เตชะสุวรรณา นักพัฒนาท่องเที่ยวชำนาญการ 3.นายพงษ์พันธุ์ ธัญเจริญ นักพัฒนาท่องเที่ยวปฏิบัติการ 4.นายมรกต ภูมิพานิช นักพัฒนาท่องเที่ยวปฏิบัติการ 5.นายสิทธิโชค อภิบาล นักพัฒนาท่องเที่ยวปฏิบัติการ 6.นายคฑา สันธิสิริ ผจก.บริษัท จิปาถะ ไอเดีย 7.นายอนุชิต พลวิเศษ ผจก.บริษัทสยาม เอ็ม อี อี 8.น.ส.กันติกานต์ อินทศร ผจก.บริษัท คิวริโอ ทัวร์ แทรเวิล จำกัด 9.นายวีระศักดิ์ ศิริจันทร์เพ็ญ ผจก.บริษัท สรรค์สร้าง จำกัด และ 10.น.ส.สิริพร ชาวปราการ

ในข้อหา มีพฤติกรรมให้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินและทรัพย์สินของแผ่นดิน และเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

นอกจากนี้ยัง ให้ลงโทษทางวินัยกับข้าราชการ กทม. ที่เกี่ยวข้องและส่งเรื่องให้กับ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนต่อไป รวมทั้งเตรียมส่งเรื่องให้ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.พิจารณาใช้อำนาจตามมาตรา 44 สั่งพักราชการเอาไว้ก่อน

งานใหญ่ที่หัวหน้า คสช.ต้องพิสูจน์มาตรฐานการปราบโกง.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

13 ก.ค. 2559 11:21 13 ก.ค. 2559 11:21 ไทยรัฐ