วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทะเลจีนใต้

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด ‘ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบ และการปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย’ รับใช้ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการผู้จัดการ ฯลฯ พฤหัสบดีวันนี้ 09.00-12.00 น. ที่โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ปัญหาความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ นอกจากตัวละครสำคัญที่เราๆ ท่านๆ รู้จักกันดี อย่างจีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนามและบรูไนแล้ว ก็ยังมีญี่ปุ่นและอินเดียด้วยนะครับ

เดิมผมไม่เคยคิดว่า ญี่ปุ่นจะมาเอี่ยว แต่วันหนึ่งได้ไปอ่านเจอ พระราชบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการรักษาไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของญี่ปุ่นในสถานการณ์ของเขตแดนรอบล้อมญี่ปุ่น ก็จึงทราบว่า ญี่ปุ่นถือว่าทะเลจีนใต้เป็นเขตที่กฎหมายอนุมัติให้กองกำลังป้องกันตนเองขยายปฏิบัติการออกไปได้ โดยมีอำนาจทำงานคลุมไปถึงเขตชายขอบของญี่ปุ่นและเขตทะเลจีนใต้

ใครจะนึกล่ะครับ ว่าอินเดียจะสนใจทะเลจีนใต้กะเขาด้วย เพราะเขตอิทธิพลและอภิพญามหาผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของอินเดียอยู่ที่มหาสมุทรอินเดีย แต่วันดีคืนดีอินเดียก็ผลิต Southern Forwarding Strategy หรือยุทธศาสตร์ที่มองไปทางใต้ขึ้นมา ตั้งแต่ ค.ศ.2000 กองทัพเรืออินเดียได้ขยายปฏิบัติการเข้าไปในเขตทะเลจีนใต้ด้วย ทำให้มีความกดดันเพิ่มขึ้นในปัญหาความขัดแย้งในทะเลเจ้าปัญหาแห่งนี้

สำหรับสหรัฐอเมริกา ไม่ต้องพูดถึงดอกครับ เพราะสหรัฐฯมีความสัมพันธ์ในกรอบทวิภาคีกับประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ และก็เสนอความช่วยเหลือให้หลายประเทศ เช่น เคยเสนอความช่วยเหลือให้ฟิลิปปินส์หากถูกจีนรุกราน

รัสเซียพยายามไม่หนุนประเทศไหนโดยตรง เพราะด้านหนึ่ง รัสเซียก็เคยสนิทกับเวียดนาม ถึงตอนนี้ก็ยังขายเรือดำน้ำให้เวียดนามไปหลายลำ อีกด้านหนึ่ง รัสเซียก็เป็นพันธมิตรสำคัญของจีน มีพรมแดนติดกับจีน และเป็นสมาชิกขององค์การความร่วมมือซ่างไห่ด้วยกัน รัสเซียจึงเลี่ยงการถือหางประเทศที่มีความขัดแย้ง แต่ก็ใช้สถาบันวิจัยของตนเองมาสำรวจทะเลจีนใต้อย่างละเอียด สถาบันที่รู้ว่าตรงไหนของทะเลจีนใต้มีแหล่งน้ำมันสะสม หรือมีปริมาณของก๊าซธรรมชาติมากเท่าใด ก็คือสถาบันวิจัยรัสเซียด้านนิเวศวิทยาของต่างประเทศ

ทะเลจีนใต้อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลสูงกว่าทะเลอื่นบนโลกใบนี้ ฟิลิปปินส์เคยลงทุนไปสำรวจพืชทะเลและปะการังในทะเลจีนใต้ พบว่ามีพืชทะเลอยู่มากถึง 51
ชนิด มีปะการังอยู่ถึง 450 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบกับทะเลหรือมหาสมุทรอื่น เช่น มหาสมุทรแอตแลนติก จะพบความหลากหลายในทะเลจีนใต้มีเยอะกว่ามาก ทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกมีพืชทะเลอยู่เพียง 5 ชนิด และมีปะการังอยู่เพียง 35 ชนิดเท่านั้นเอง

ความหลากหลายของทรัพยากรในทะเลจีนใต้สามารถจะเลี้ยงคนได้เป็นจำนวนหลายพันล้านคน จีนถึงอยากจะครอบครองมาก จะเป็นตายร้ายดียังไง จีนต้องเอาทะเลจีนใต้ไว้เป็นสมบัติของตัวเองให้ได้ การประมงในโลกนี้นะครับ ร้อยละ 10 มาจากทะเลจีนใต้ ถ้าเปรียบเทียบในเฉพาะทวีปเอเชีย การประมงในทะเลจีนใต้มีสัดส่วนถึงร้อยละ 23

คนไทยจำนวนไม่น้อยไม่สนใจไยดีปัญหาทะเลจีนใต้ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว ขอเรียนว่าถ้าจีนครอบครองทะเลจีนใต้ทั้งหมดอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเมื่อใด ปัญหาอาจจะลามปามมาถึงไทยก็ได้ เพราะมีเอกสารที่ผลิตโดยทางการจีนบางฉบับเขียนบางย่อหน้าไว้ว่า เขตแดนล้อมของทะเลจีนใต้เป็นที่ตั้งของหลายประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ จีน (ซึ่งแน่นอนจีนรวมไต้หวันไว้ด้วย) และไทย

ในเอกสารของจีนเขียนว่า ทะเลจีนใต้เชื่อมต่ออยู่กับอ่าวไทย

นี่หมายความว่า ถ้าอนาคตจีนได้ครอบครองทะเลจีนใต้ทั้งหมด พรมแดนทางทะเลของจีนกับไทยจะอยู่ติดกันหรือใกล้กันมาก และอาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งบานปลายต่อกันได้ง่าย พลเมืองจีนมาทำงานในประเทศไทยเยอะ วันข้างหน้าอาจจะมีสถานการณ์น้ำผึ้งหยดเดียวจากคนที่เข้ามาทำการค้า มาลงทุน ทำให้เราเผชิญหน้ากับจีนก็ได้

สมัยก่อนตอนโน้น จีนเป็นรัฐเรียบร้อย ปฏิบัติต่อประเทศเล็กชาติน้อยอย่างมีความเมตตากรุณาว่าเป็นน้องเป็นนุ่ง

สมัยนี้ไม่ใช่แล้วครับ ทุกคนพูดตรงกันว่า จีนดื้อและก้าวร้าวกร้าวมากขึ้นทุกวัน มีปัญหากันเมื่อใดในอนาคต จีนทุบเราตายแน่.

คุณนิติ นวรัตน์
songlok@outlook.co.th 
www.nitipoom.media 
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

13 ก.ค. 2559 10:29 ไทยรัฐ