วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เครื่องพยากรณ์โรคข้าว

โดย สะ-เล-เต

ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้กันมานานปี ปราชญ์ชาวบ้านสมัยก่อน แค่ลมพัด ฝนตก สามารถทำนายได้ว่า ช่วงนี้ข้าวในนาจะดี ช่วงนั้นจะเกิดโรคอะไรระบาดตามมา

จากการรวบรวมข้อมูลความรู้ภูมิปัญญาชาวนามานานนับสิบปี มาบรรจุไว้ในฐานข้อมูลของเว็บไซต์ https://scituweather.appspot.com /forecast เพื่อใช้งานร่วมกับ เครื่องพยากรณ์การเกิดโรคของต้นข้าวในนาข้าว นวัตกรรมใหม่ เจ้าของรางวัลเหรียญทองแดง จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ปี 2559 ผลงาน ผศ.ดร.ดุสิต อธินุวัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...ใช้งานง่าย แม่นยำ รวดเร็ว ราคา 5,000 บาท

ช่วยลดการใช้ยา สารเคมี เสมือนมีภูมิ คุ้มกันชั้นดีติดตัว เตือนภัยล่วงหน้าให้รู้เท่าทันโรคในข้าว

เครื่องพยากรณ์การเกิดโรคในนาข้าว ประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม และสภาพอากาศ ทั้งเรื่องของอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน ทำงานโดยแบตเตอรี่พลังงานโซลาร์เซลล์

เมื่อเซ็นเซอร์ทำงาน จะส่งสัญญาณไร้สายเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้าน พร้อมส่งข้อมูลประมวลผลเข้าสู่เว็บไซต์...เกษตรกรสามารถดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้ตลอดเวลา

โปรแกรมในเว็บไซต์จะคำนวณความเป็นไปได้ของโรคข้าว 5 โรค ที่พบบ่อย โรคใบไหม้, โรคจุดสีน้ำตาล, โรคขอบใบแห้ง, โรคเมล็ดด่าง, โรคใบขีดโปร่งแสง...โปรแกรมจะวิเคราะห์ให้รู้ได้ทันที อากาศแบบนี้ ฝนอย่างนี้ มีแนวโน้มจะเกิดโรคอะไรตามมาในอีกกี่วันพร้อมแจกแจงแนวทางป้องกัน

การทดลองใช้ในนาข้าวมาแล้ว 3 ครอป ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และอ่างทอง เมื่อปีก่อน ปรากฏผลมีความแม่นยำ 75-90% ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนจากการใช้ยา ค่าแรงงาน ได้ 25% หรือช่วยประหยัดเงินไปประมาณไร่ละ 400 บาท ลดโอกาสสูญเสียผลผลิตจากโรค แถมเพิ่มอัตรางอกเมล็ดได้อีก 33%

แม้ตอนนี้เครื่องพยากรณ์โรคข้าวยังอยู่ในระยะตั้งไข่ แต่ ดร.ดุสิต วางแผนเตรียมพัฒนาให้วิเคราะห์ได้ทุกโรคในข้าว ครอบคลุมถึงการเตือนภัยแมลงศัตรูพืช และในอนาคตตั้งเป้าจะพัฒนาไปสู่การพยากรณ์ให้ครอบคลุมพืชเศรษฐกิจอื่นๆได้ด้วย....สนใจสอบถามได้ที่ 08-1578-8377.

สะ–เล–เต

13 ก.ค. 2559 10:11 13 ก.ค. 2559 10:12 ไทยรัฐ