วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บ้านข้าบดินทร์

เป็นเรื่องที่มีคนแสดงความเห็นกันมากในโลกโซเชียลช่วงนี้ กับการช่วยกันสร้างบ้านพักให้กับครอบครัว 5 แม่ลูกชาวเขาใน อ.สามเงา จ.ตาก ที่ถูกเจ้าของเดิมไล่ที่ดิน ไม่มีที่อยู่อาศัย

มีคนร่วมแรงร่วมใจของกลุ่มคนที่ “จิตกุศล” เข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแม่หนึ่งลูกเล็กสี่คน พ่อแยกทาง อยู่ในพื้นที่ อ.สามเงา จ.ตาก บ้านเก่าจะพัง ปลูกในที่ดินคนอื่นท้ายไร่ เจ้าของจะเอาที่ดินคืน ทำให้เด็กๆ ขาดเรียนบ่อย ไม่ได้มาเรียน

พระอาจารย์อุเทน ผอ.โรงเรียนศักดิ์สุนันทร์ อ.แม่พริก จ.ลำปาง ได้เดินทางไปดูที่บ้าน เห็นความเดือดร้อนของนักเรียนและครอบครัวเลยคิดหาที่ดินเพื่อปลูกบ้านให้เด็กได้พอได้อยู่อาศัย

แต่ด้วยโรงเรียนศักดิ์สุนันทร์ เป็นโรงเรียนวัด ขึ้นอยู่กับมูลนิธิของพระพุทธศาสนา ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ.

รายได้ส่วนใหญ่ทั้งเครื่องอุปกรณ์การศึกษา อาหารกลางวัน โรงเรียนต้องหารายได้เองเป็นหลัก

รับภาระค่าใช้จ่ายเด็กนักเรียนคนไทยและเด็กชาวเขาด้อยโอกาสที่อยู่บนดอยลงมาศึกษาในระดับขั้นพื้นฐาน เด็กชาวเขาที่เข้ามาเรียนต้องบวชเป็นเณรก่อน พ่อแม่ถึงอนุญาตให้ลงมาเรียนที่โรงเรียน แต่ละปีโรงเรียนต้องมีหน้าที่จัดการบวชเณรให้เด็กชาวเขาปีละ 50-60 รูป แต่ต้องบวชเรียนไม่ต่ำกว่า 3 ปี ร่วมกับนักเรียนปกติ

โรงเรียนขาดแคลน

พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล ผกก.ปพ.บก.ป. ร่วมกับ “ตำรวจคอมมอนโด กองปราบปราม” สนับสนุนจัดหาผ้าไตรจีวรทุกปี เพื่อให้เด็กบนดอยได้ลงมาบวชเพื่อได้โอกาสได้รับการศึกษา และมอบทุนเป็นค่าภัตตาหารให้กับเณรทุกเดือนมานานกว่า 4 ปี ด้วยความสงสาร

จนได้รับทราบความเดือดร้อนของครอบครัวนักเรียนเณรชาวเขา ซึ่งพระอาจารย์อุเทนได้ติดต่อจนมีชาวบ้าน อ.แม่พริก จ.ลำปาง เขตติดต่อไม่ห่างกันขายที่ดิน 30 ตารางวา เจ้าของที่เห็นใจขายที่ดินในราคา 35,000 บาท พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ได้หาเงินทำบุญจัดซื้อที่ดิน แล้วเรี่ยไรช่วยกันสร้างบ้านจนเสร็จ

คนที่เห็นใจช่วยเหลือบริจาคกระเบื้อง อิฐบล็อก ช่วยกันคนละไม้ ละมือสร้างบ้าน มีแรงงานชาวบ้าน นักเรียน พระเณร แม้แต่เด็กที่ชอบมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับต่างสถาบัน ต่างโรงเรียน มาช่วยกันสร้างบ้าน ด้วยจิตใจเมตตา สงสารเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

พอสร้างเสร็จใช้ชื่อ “บ้านข้าบดินทร์”

เพื่อให้เด็กและครอบครัวมีความผูกพันกับสถาบันฯ ชีวิตพวกเขาทุกคนเติบโตขึ้นมาได้ระลึกถึงพ่อหลวงว่า บ้านหลังนี้ได้มาจากพระบารมีของพ่อหลวงปกแผ่มาถึงพวกเขา

เป็นที่ดินแห่งความจงรักภักดี.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

13 ก.ค. 2559 09:44 13 ก.ค. 2559 09:44 ไทยรัฐ