วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ฉลุยกองทุนแสนล้าน

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการันตีขั้นต่ำ 2-3%

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบรายละเอียดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือทีเอฟเอฟ ที่มีมูลค่ากองทุน 100,000 ล้านบาท โดยระยะแรกให้กระทรวง การคลังเป็นผู้ลงทุนรายเดียวตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และเห็นชอบกลไกการรับประกันผลตอบแทนที่ให้มีการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน โดยให้ตราเป็น พ.ร.บ.เพื่อรักษาระดับผลตอบแทนของกองทุน รวมถึงสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวว่า กองทุนทีเอฟเอฟ จะเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นกองทุนปิดและไม่กำหนดอายุโครงการ ระยะแรกให้กระทรวงคลังลงทุนประเดิม 10,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย และ บลจ.เอ็มเอฟซี เป็นผู้จัดการกองทุน คาดว่าจะเสนอ ก.ล.ต.เพื่อจดทะเบียนและตั้งกองทุนได้สิ้นเดือนนี้ ในส่วนของการการันตีผลตอบแทนนั้น ได้กำหนดที่ 2-3% ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ครม.ยังให้กระทรวงคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและกระทรวงการคลังเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่อนำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพตามที่กระทรวงคมนาคมได้รายงาน คือทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง, ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายถนน วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครของกรมทางหลวง และโครงการของ กทพ.รวมทั้งโครงการอื่นๆเข้าสู่กองทุนรวมฯโดยเร็ว นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างจ้างคณะที่ปรึกษาคือที่ปรึกษาการเงินทั้งในและต่างประเทศ ที่ปรึกษากฎหมายและผู้จัดการการจัดจำหน่าย เพื่อจัดทำรายละเอียดเพื่อนำโครงการที่มีศักยภาพเข้าสู่กองทุน เพื่อให้สามารถระดมทุนจากนักลงทุนได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค.นี้.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ครม.เห็นชอบรายละเอียดกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือทีเอฟเอฟ ที่มีมูลค่ากองทุน 100,000 ล้านบาท 13 ก.ค. 2559 01:14 13 ก.ค. 2559 01:52 ไทยรัฐ