วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เอกชนอ้อนรัฐภาษี 0% บัสไฟฟ้า แลกเสนอแผนลงทุนผลิตในไทย

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยหลังการหารือกับกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ ว่าผู้ประกอบการได้เสนอขอนำเข้ารถบัสไฟฟ้า เพื่อนำร่องทดลองตลาดจำหน่ายในประเทศไทย โดยขอให้กระทรวงการคลังยกเว้นภาษีนำเข้าให้เหลือ 0% แลกกับการที่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้า จะได้เสนอแผนการลงทุนผลิตรถบัสไฟฟ้าในประเทศไทย โดยคาดว่าแต่ละค่ายรถยนต์ที่ต้องการลงทุนตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ดังกล่าว จะใช้เงินลงทุนขั้นต่ำรายละ 10,000 ล้านบาท ซึ่ง สศอ.จะเสนอเรื่องดังกล่าวให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่อไป

นายศิริรุจกล่าวว่า ผู้ประกอบการได้ยืนยันว่า หากกระทรวงการคลังเห็นชอบตามข้อเสนอก็จะทำให้ประเทศไทยมีรถบัสไฟฟ้า ที่จะนำมาเป็นรถโดยสารสาธารณะได้ตามกำหนดเวลาที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายในเดือน พ.ย.นี้ โดยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กำลังจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อรถบัสไฟฟ้า เพื่อนำมาใช้งานเป็นรถเมล์ของ ขสมก. ขณะที่ผู้แทนของกระทรวงพลังงาน ได้แจ้งให้ทราบว่า ปตท.จะใช้งบประมาณ 70 ล้านบาท เพื่อจัดทำสถานีบริการชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ดังกล่าว คาดว่าจะก่อสร้างได้จำนวน 20 แห่ง.

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยหลังการหารือกับกรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ประกอบการค่ายรถยนต์ ว่าผู้ประกอบการได้เสนอขอนำเข้ารถบัสไฟฟ้า 13 ก.ค. 2559 01:04 13 ก.ค. 2559 02:01 ไทยรัฐ


advertisement