วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เคลียร์ดราม่า "พร้อมเพย์"

นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คัดค้านระบบพร้อมเพย์ว่า ธปท.ได้เข้าพบนายบวรศักดิ์แล้ว ซึ่งท่านเข้าใจแล้วว่าระบบพร้อมเพย์ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นทางเลือกหนึ่งในการรับหรือโอนเงิน อีกทั้งมีพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 มาตรา 154 กำหนดบทลงโทษพนักงานนำข้อมูลลูกค้าเปิดเผย อย่างไรก็ตาม นายบวรศักดิ์ฝากว่าถ้ามีโอกาสควรผลักดันกฎหมายดูแลข้อมูลส่วนบุคคล (Data privacy law) เพื่อเป็นประโยชน์ดูแลข้อมูลครอบคลุมทุกภาคส่วนด้วย

“ธปท.ไม่ได้หนักใจเรื่องนี้ เข้าใจว่าเป็นช่วงวิวัฒนาการของระบบชำระเงิน ถือเป็นการเดินหน้านโยบายระบบชำระเงิน จึงอาจมีคำถาม ข้อสงสัย และความไม่เคยชินต่างๆ อย่างไรก็ตาม ถ้าเรื่องที่ทำอยู่เป็นประโยชน์พร้อมจะผลักดันต่อไป”

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันปริมาณธุรกรรมบริการทางการเงินผ่านมือถือ (Mobile Banking) เติบโตค่อนข้างมาก จึงมองว่าบริการพร้อมเพย์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งช่วยคนโอนเงินได้ค่าธรรมเนียมถูกลง ซึ่งค่าใช้จ่ายโอนเงินระหว่างบุคคลสูงสุดไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ และไม่ได้จำกัดจำนวนครั้งการโอน ขณะที่ผู้ที่ได้รับเงินก็มีความสะดวกมากขึ้นไม่ต้องทำธุรกรรมผ่านสาขาธนาคาร ปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ทั้งสิ้น 9.7 ล้านราย ซึ่งจำนวน 8.1 ล้านรายเป็นการลงทะเบียนใช้บัตรประชาชน และที่เหลืออีก 1.6 ล้านรายใช้หมายเลขโทรศัพท์ผูกกับบัญชีเงินฝาก.

นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงกรณีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อดีตประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 13 ก.ค. 2559 00:56 13 ก.ค. 2559 02:03 ไทยรัฐ