วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสพท.ประกาศรับสมัครประจำปี 2560

ตรวจสอบอุปกรณ์เข้มก่อนเข้าห้อง ย้ำผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกติกา

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า กสพท. ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงของ สอท.หรือเคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งเป็นการลดปัญหาการมอบตัวซ้ำซ้อน โดยปีนี้มีคณะที่เข้าร่วมคัดเลือก 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน, คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน, คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบัน และคณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน โดยปีการศึกษา 2560 จะรับทั้งสิ้นจำนวน 1,843 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 251 คน โดยปีนี้สถาบันที่เข้าร่วมใหม่อีกแห่งได้แก่ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

เลขาธิการ กสพท.กล่าวต่อว่า ส่วนการรับสมัคร สอบวิชาเฉพาะจะรับทางอินเตอร์เน็ต www9.si.mahidol.ac.th วันที่ 1-31 ส.ค.นี้ ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะวันที่ 1 ส.ค. ถึง 5 ก.ย.นี้ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ สอบวิชาเฉพาะซึ่งจัดสอบโดย กสพท.วันที่ 5 พ.ย.นี้ ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบของ กสพท. ต้องสอบ 7 วิชาสามัญซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยสมัครตามวันและเวลาที่ สทศ.กำหนด ส่วนสนามสอบวิชาเฉพาะ ได้แก่ กรุงเทพฯและปริมณฑล, เชียงใหม่, ขอนแก่น, สงขลา, พิษณุโลก, อุบลราชธานี ซึ่ง กสพท.ยังคงใช้คะแนนโอเน็ต ร้อยละ 60 เป็นเงื่อนไขการสมัครเท่านั้น แต่ไม่นำมาคิดคะแนน ทั้งนี้การสอบรับตรง กสพท. เป็นการจัดสอบที่มีความเสมอภาคของนักเรียนทุกคน มีกติกาที่เข้มงวด ขอให้ทุกคนทำตามกติกาที่กำหนด เพราะที่ผ่านมา มีนักเรียน 100-200 คน ที่ไม่ทำตามกติกา เช่น ขนาดรูปที่ใช้ในการสมัคร บางคนส่งรูปถ่าย เล่นมา ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่ชำระค่าสมัครตามวันเวลาที่กำหนดแล้วมาขอให้ กสพท.เลื่อนวันชำระหรืออ้างเหตุผลต่างๆ ซึ่งทาง กสพท.ไม่ สามารถช่วยเหลือได้

“ส่วนการป้องกันปัญหาการทุจริตการสอบนั้น ในปีนี้ กสพท.จะตรวจสอบผู้เข้าสอบเข้มงวดขึ้น ทั้งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะกำหนดขอบเขตการวางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากตัวผู้สอบ นอกจากนั้น ยังมีนาฬิกา แว่นตา ปากกา ซึ่งยอมรับ ว่าเทคโนโลยีในขณะนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้คุมสอบก็คงต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้น ทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบด้วยที่อาจมีพฤติกรรมแปลกๆ ซึ่งที่ผ่านมาผู้คุมสอบของ กสพท.ก็มีความละเอียดรอบคอบ แต่เราก็จะไม่ประมาท ผมขอฝากผู้สอบเข้าทั้ง 4 หลักสูตรของ กสพท. ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องยึดมั่นในความ ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม หากมีคนโกงที่ผ่านด่านการสอบนี้ไปได้ ก็จะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเหล่านี้อย่างแน่นอน” ศ.นพ.อาวุธกล่าว.

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เปิดเผยว่า กสพท. ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงของ สอท.หรือเคลียริ่งเฮ้าส์ 13 ก.ค. 2559 00:42 13 ก.ค. 2559 02:05 ไทยรัฐ