วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"ปฏิญญาเชียงใหม่" หนุน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาปั้นคนดี

"ปฏิญญาเชียงใหม่" หนุน ร.ร.ไทยรัฐวิทยาปั้นคนดี

  • Share:

จากการสัมมนาผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ 101 โรง ประจำปีการศึกษา 2559 โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ ซึ่งในการนี้ ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และมูลนิธิไทยรัฐ ในการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2562) ที่โรงแรมเชียงใหม่ พลาซ่า ทั้งได้มีการประกาศปฏิญญาเชียงใหม่ ณ วันที่ 10 ก.ค.2559 เพื่อสนับสนุนบันทึกความเข้าใจดังกล่าว สำหรับสาระสำคัญของปฏิญญาเชียงใหม่ ระบุว่า สมาคมผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยาในนามผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาตระหนักว่า การที่ประเทศชาติจะเจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะต้องเป็นคนดี ร.ร.ไทยรัฐวิทยาจะต้องเป็นผู้ผลิตคนดีมีคุณธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ร.ร.ไทยรัฐวิทยาฉบับที่ 4 (พ.ศ.2559-2562) โดยมีวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจด้านการจัดการเรียนรู้ ครู : นักเรียน และด้านส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ในแต่ละพันธกิจ มีเป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม ภายใต้ความร่วมมือจาก สพฐ. มูลนิธิไทยรัฐ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู บุคลากรทุกคน และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้