วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"แอ๊ด-คาราบาว" รณรงค์ลดขอทาน

"แอ๊ด-คาราบาว" รณรงค์ลดขอทาน

  • Share:

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.ที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 พร้อมรับมอบเพลงรณรงค์ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน จากนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ด คาราบาว ซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องและขับร้องเพลง โดย พล.ต.อ.อดุลย์กล่าวว่า พ.ร.บ.นี้จะบังคับใช้วันที่ 28 ก.ค.นี้ สาระสำคัญ คือ แยกผู้แสดงความสามารถออกจากผู้ทำการขอทาน โดยให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น มุ่งเน้นคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ขอทานไม่ให้กลับมาขอทานอีก กำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทาน โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ถ้ากระทำต่อหญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพหรือเจ็บป่วย โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พบเห็นคนขอทานหรือคนไร้ที่พึ่งโทร.1300 ได้ 24 ชั่วโมง.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้