วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ครม.ไฟเขียวฟื้นคืนสลากการกุศล 50 ล้านคู่

ครม.ไฟเขียวฟื้นคืนสลากการกุศล 50 ล้านคู่

  • Share:

ครม.เห็นชอบฟื้นสลากการกุศล 50 ล้านคู่ พร้อมตั้งคณะกรรมการดูแล ชี้ผู้ขอออกต้องเป็นองค์กรการกุศล-มูลนิธิไม่แสวงหากำไรเท่านั้น

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 นายกอบศักดิ์ ภู่ตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศยกเลิกการออกสลากการกุศล จำนวน 50 ล้านฉบับต่องวด ดังนั้นเพื่อให้องค์กรสาธารณกุศล มูลนิธิ ส่วนราชการ นำเงินทุนจากการขายสลากไปใช้พัฒนาด้านการสังคม ครม.จึงเห็นชอบให้ดำเนินการออกรางวัลได้เหมือนช่วงที่ผ่านมา แต่ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการองค์กรสลากการกุศล กำหนดให้ออกรางวัลจำนวน 22 ล้านฉบับ หรือจำนวนไม่เกิน 10 โครงการ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง จำนวนออกรางวัลต่อโครงการไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

โดยเฉลี่ยแล้วสลากการกุศล ออกรางวัลได้จำนวน 25 งวด ระดมทุนได้ประมาณ 1,700 ล้านบาทต่องวด กำหนดเงื่อนไขเหมือนกับสลากกินแบ่งรัฐบาล จ่ายเงินรางวัล 60% ของยอดขาย นำรายได้เข้าหน่วยงานผู้ออกรางวัล 22.5% ค่าบริหารจัดการ 17% คณะกรรมการพิจารณาออกรางวัลมาจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไม่ต้องคัดเลือก จึงเริ่มประชุมได้ หลังจากมีส่วนราชการ องค์กรต่างๆ เสนอโครงการมาให้พิจารณาการออกรางวัล โดยต้องกำหนดแผนการใช้เงิน การประเมินผล ติดตามการใช้เงินในด้านต่างๆ ให้คณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกเดือน หลังจากที่ผ่านมาการใช้เงินดังกล่าวไม่ชัดเจน

ที่ประชุม ครม.วันนี้เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรสลากการกุศล เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองเรื่องจากหน่วยงานที่ต้องการออกรางวัลสลากการกุศล เสนอต่อกระทรวงการคลัง และเสนอ ครม.พิจารณา กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรมการ กรรมการประกอบด้วย ตัวแทนจากสำนักงานอัยการ กฤษฎีกา สศค. ตัวแทนบอร์ดสลาก สำนักงบประมาณ และ สคร. โดยกำหนดให้หน่วยงานผู้เสนอออกรางวัล ต้องเป็นส่วนราชการ มูลนิธิ องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร เงินจากการออกรางวัลต้องนำไปใช้พัฒนาด้านสาธารณสุข การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การขอออกรางวัลต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการขอจัดสรรเงินงบประมาณรัฐบาล ไม่นำไปใช้เป็นทุนหมุนเวียน และต้องไม่เคยออกรางวัลมาก่อน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้