วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โพธิคยาวิชชาลัย จัดอบรมพระธรรมทูตไทยไปอินเดีย รองรับคนไทยไปแสวงบุญ

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย เตรียมจัดอบรมพระธรรมทูตไทยไปอินเดีย รองรับพุทธศาสนิกชนเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 เผยว่า จากการที่ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ประเทศอินเดียเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ส่งผลให้พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล มีจำนวนไม่เพียงพอในการนำพาชาวพุทธออกจาริกแสวงบุญ แม้ที่ผ่านมาสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย จะดำเนินการเปิดการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตเชิงลึกให้กับพระสงฆ์ในแดนสุวรรณภูมิ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อส่งไปเป็นพระธรรมทูตมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม

ทั้งนี้ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ได้ร่วมกับสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย เปิดหลักสูตรที่เพิ่มเติมขึ้นโดยพัฒนามาจากหลักพุทธภูมิศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมส่งพระภิกษุไปเป็นพระธรรมทูตไทยที่อินเดีย-เนปาล ตามแนวทางส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล

นายสุภชัย กล่าวว่า โครงการนี้เน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งเป็นภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติ และภาคปฏิเวธ ทั้งนี้ ภาคปริยัติ เป็นการปลูกศรัทธาให้แข็งแกร่ง ถูกต้อง มั่นคงในการทำงานรับใช้พระพุทธองค์ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธธรรมอย่างถูกต้อง ขณะที่ภาคปริยัติ จะเปิดให้มีการอบรมในแดนพุทธภูมิ 3 เดือนก่อนลงสู่การปฏิบัติจริง ณ ศูนย์แสวงบุญสังเวชนียสถานและพุทธสถานที่สำคัญ

ส่วนภาคปฏิเวธ จะเป็นผลของความเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจากการฝึกอบรมคืนสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ โครงการดังกล่าวจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 ก.ค.59 ที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย เตรียมจัดอบรมพระธรรมทูตไทยไปอินเดีย รองรับพุทธศาสนิกชนเดินทางไปจาริกแสวงบุญที่สังเวชนียสถาน 4 ตำบลที่ประเทศอินเดีย 12 ก.ค. 2559 17:30 12 ก.ค. 2559 22:18 ไทยรัฐ