วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘ดาว์พงษ์’ เห็นชอบเฉลยข้อสอบ-คำตอบเฉพาะโอเน็ตเท่านั้น ไม่รวม GAT/PAT

‘ดาว์พงษ์’ เห็นชอบตาม ทปอ.เสนอ เฉลยข้อสอบและคำตอบเฉพาะโอเน็ต ส่วน GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ไม่เฉลยเนื่องจากเป็นข้อสอบเฉพาะคัดคนเข้ามหาวิทยาลัย

สืบเนื่องจาก พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)เปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบในการสอบทุกวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ซึ่งได้แก่ แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต แบบทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ GAT แบบทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพหรือ PAT การสอบวิชาสามัญ 9 วิชา นั้น

ศ.นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ปทอ. กล่าวว่า ทปอ.เห็นว่าการจัดสอบ GAT/PAT และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชานั้น ที่ผ่านมา สทศ.ออกข้อสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดสอบได้อย่างโปร่งใส มหาวิทยาลัยสามารถคัดเลือกเด็กได้ตรงตามความต้องการ จึงเห็นว่าหากจะมีการเปิดข้อสอบและเฉลยคำตอบ ก็ให้ดำเนินการเฉพาะการสอบโอเน็ตเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการเรียนตามวิชาพื้นฐาน และการเฉลยคำตอบนั้นก็เป็นไปเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนรุ่นต่อไป

ส่วนการสอบ GAT/PAT และการสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จะไม่มีการเปิดข้อสอบ และเฉลยคำตอบ เพราะเป็นข้อสอบเฉพาะสำหรับการคัดเลือกคนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้ให้ความเห็นชอบตามที่ ทปอ.เสนอแล้ว.

‘ดาว์พงษ์’ เห็นชอบตาม ทปอ.เสนอ เฉลยข้อสอบและคำตอบเฉพาะโอเน็ต ส่วน GAT/PAT วิชาสามัญ 9 วิชา ไม่เฉลยเนื่องจากเป็นข้อสอบเฉพาะคัดคนเข้ามหาวิทยาลัย 12 ก.ค. 2559 17:19 12 ก.ค. 2559 21:10 ไทยรัฐ