วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ชุมพร ร่วมกับ สคบ. ตรวจร้านจำหน่ายสังฆทาน ก่อนวันวิสาขบูชา

พาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สคบ. หน่วยงานเกี่ยวข้องออกตรวจร้านจำหน่ายสังฆทาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคก่อนวันวิสาขบูชา หากพบผู้ค้ารายใดกินกำไรไม่โปร่งใส สามารถแจ้งสายด่วนได้ทันที 

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 น.ส.อลเวง ศรีหิรัญ ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)ประจำจังหวัดชุมพร การค้าภายในจังหวัด ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองชุมพร สาธารณสุขจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด พระพุทธศาสนาจังหวัด และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมพร ออกตรวจติดตามและขอความร่วมมือสถานประกอบการ ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร

ทั้งนี้ หลายพื้นที่ได้มีการจัดจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม เพื่อให้ได้มาตรฐานและมีฉลากสินค้าที่ถูกต้อง ประชาชนจะซื้อไปประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาโดยเฉพาะวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จากการออกตรวจติดตามร้านจำหน่ายในตลาดสดหมอพนัส ตลาดสดชุมพรและห้างร้านต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร พบว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย แต่พบมีบ้างบางรายที่ไม่ติดป้ายแสดงราคา และไม่มีป้ายแสดงรายการสิ่งของภายในชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

ทางคณะอนุกรรมการ สคบ.ชุมพร จึงได้แนะนำให้ผู้จำหน่ายแสดงป้ายราคาสินค้าให้มีการติดป้ายแสดงวัน เดือน ปี ที่ผลิต วันหมดอายุ และราคา เพื่อความเป็นธรรม แก่ผู้บริโภค และหากผู้บริโภคพบว่ายังไม่ปฏิบัติตามระเบียบของ สคบ.หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)จังหวัดชุมพร ศาลากลางจังหวัดชุมพร โทรศัพท์ 077-511551 หรือสายด่วน สคบ.1166 จะจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พาณิชย์จังหวัดชุมพร ร่วมกับ สคบ. หน่วยงานเกี่ยวข้องออกตรวจร้านจำหน่ายสังฆทาน สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคก่อนวันวิสาขบูชา หากพบผู้ค้ารายใดกินกำไรไม่โปร่งใส สามารถ แจ้งสายด่วนได้ทันที 12 ก.ค. 2559 17:00 12 ก.ค. 2559 23:08 ไทยรัฐ