วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปิ๊ง! ไอเดีย กรธ.ทำร่าง รธน.ฉบับพกพา แจกประชาชน

กรธ.ปิ๊งไอเดีย ทำร่าง รธน.ฉบับพกพา แจก ปชช.สรุปเนื้อหา 9 ประเด็น เพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น ได้อัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดไปศึกษา

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. นายศุภชัย ยาวะประภาษ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาจัดทำเนื้อหาในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า อนุกรรมการฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยมาร่วมประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าของการติดตามงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การลงพื้นที่ของเครือข่ายวิทยากรระดับหมู่บ้าน (ครู ค.) ล่าสุดยังพบปัญหา คือ ไม่มีเอกสารที่จะแจกให้ประชาชนในระหว่างการบอกข้อมูลหรือเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้ประชาชนยังอาจไม่เข้าใจดีพอ

ดังนั้น กรธ.จึงผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม อาทิ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับพกพา ที่ใช้คำขวัญที่ว่า “ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ สร้างประเทศให้พัฒนา สร้างคุณค่าให้คนไทย” สามารถพับและพกใส่กระเป๋าได้ มีเนื้อหาที่นำเสนอข้อดีของร่างรัฐธรรมนูญ 9 ประเด็น ได้แก่ 1.สิทธิของประชาชน 2.บัตรทองที่ไม่หายไป 3.ประชาชนได้รับความยุติธรรมไม่ล่าช้า 4.ปราบโกงอย่างจริงจัง 5.การเมืองภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ 6.การเมืองไทยจะเปิดเผยและโปร่งใส 7.ยุทธศาสตร์และขั้นตอนปฏิรูปที่ชัดเจน 8.ประเทศไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมอย่างแท้จริง และ 9.การบริหารงานท้องถิ่นโปร่งใส

โดยล่าสุด ได้อัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดไปศึกษา และได้ทยอยแจกให้ประชาชนแล้ว.

กรธ.ปิ๊งไอเดีย ทำร่าง รธน.ฉบับพกพา แจก ปชช.สรุปเนื้อหา 9 ประเด็น เพิ่มความเข้าใจให้มากขึ้น ได้อัพโหลดผ่านทางเว็บไซต์ให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดไปศึกษา 12 ก.ค. 2559 16:43 12 ก.ค. 2559 18:24 ไทยรัฐ