วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ตรวจฯ ยันชงชื่อ 'สังฆราช' ต้องเริ่มที่นายกฯ

ผู้ตรวจการฯ ยันขั้นตอนเสนอชื่อ "สังฆราช" ต้องเริ่มที่นายกฯ พิจารณาเฉพาะกระบวนการ ชี้ทำถูก เป็นกระบวนการปฏิบัติ ไม่ขัดในข้อ ก.ม.

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวภายหลังการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นว่า ขั้นตอนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชของมหาเถรสมาคม (มส.) ไม่ขัดมาตรา 7 ของ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ว่า ผู้ตรวจการฯ ได้หารือกันและเห็นว่าขั้นตอนการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราช ต้องเริ่มต้นที่นายกรัฐมนตรี และให้ มส.เห็นชอบก่อนที่นายกฯ จะนำชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ซึ่งการพิจารณาของผู้ตรวจการฯ ไม่ได้ดูว่าใครจะเป็นผู้เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ดูเฉพาะกระบวนการ ดังนั้นยืนยันว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการฯ ดำเนินการไปถูกต้องแล้ว เมื่อนายกฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทูลเกล้าฯ และรับสนองพระบรมราชโองการ ย่อมต้องมีความรับผิดชอบในการกลั่นกรองบุคคล โดยมาตรา 7 กำหนดไว้ว่า ต้องทูลเกล้าฯ สมเด็จพระราชาคณะที่อาวุโสสูงสุดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งคำว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ กินความหมายกว้างมาก ทั้งกรณีสุขภาพและกรณีอื่นๆ จึงต้องอยู่ที่ดุลยพินิจของนายกฯ พิจารณา

นายรักษเกชา กล่าวว่า ความเห็นของ นายสุวพันธ์ุ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ระบุว่ารัฐบาลมีกฤษฎีกาวินิจฉัยแล้ว ไม่ต้องฟังผู้ตรวจการแผ่นดินนั้น แม้ว่าคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินจะไม่มีผลผูกพันกับหน่วยงานต่างๆ เหมือนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่าลืมว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่และใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ต่างกับคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เป็นหน่วยงานสังกัดสำนักนายกฯ ที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษารัฐบาลและคำวินิจฉัยของกฤษฎีกาก็ไม่ผูกพันกับทุกองค์กรเหมือนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเช่นกัน ดังนั้นเป็นเพียงความคิดเห็น ไม่สามารถลบล้างความคิดเห็นของผู้ตรวจการฯ ได้ ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลอยากหาความกระจ่างโดยวิธีอื่น ผู้ตรวจการฯ ก็ไม่ก้าวล่วง แต่เชื่อว่านายกฯ คงมีวิธีตัดสินใจของท่านเอง แต่ถ้าอยากขอความเห็นเพิ่มเติม เราก็ยินดีอธิบายความว่าทำไมถึงเสนอเช่นนั้น และที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทำได้ทั้งสองทาง ก็แสดงว่าสิ่งที่ผู้ตรวจการฯ มีความเห็นไปก็ไม่ผิด อย่างไรก็ตามสำหรับคำร้องเดิมของ นายไพบูลย์ นิติตะวัน อดีต สปช. ที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัย และส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ตรวจการฯ มีความเห็นว่าเป็นกรณีของกระบวนการทางปฏิบัติ ไม่ใช่ขัดกันในข้อกฎหมาย.

ผู้ตรวจการฯ ยันขั้นตอนเสนอชื่อ "สังฆราช" ต้องเริ่มที่นายกฯ พิจารณาเฉพาะกระบวนการ ชี้ทำถูก เป็นกระบวนการปฏิบัติ ไม่ขัดในข้อ ก.ม. 12 ก.ค. 2559 15:51 12 ก.ค. 2559 17:04 ไทยรัฐ


advertisement