วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บินไทยจัดกิจกรรม 'แพทย์นักบิน นางฟ้าพยาบาล' ปี 59

การบินไทย จัดกิจกรรม “แพทย์นักบิน นางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. โดยจะเปิดตรวจรักษาสุขภาพกาย สุขภาพช่องปาก แก่ชาวบ้าน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์...

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2559 กัปตันภูริต ศรีวัฒน์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้ว่าวิทยาการทางการแพทย์ของประเทศไทยจะก้าวหน้าและได้รับการพัฒนาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ จนทำให้คนไทยจำนวนมากได้รับการดูแลรักษาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แต่ต้องยอมรับว่า สำหรับในพื้นที่ห่างไกล ยังคงมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ยังห่างไกลจากการได้รับบริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนให้จัดกิจกรรม “แพทย์นักบิน นางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในฐานะสายการบินแห่งชาติ ที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ในโครงการฯ นี้ มีพนักงานของบริษัทฯ ที่เป็นแพทย์และพยาบาล ได้แก่ นักบินที่เป็นแพทย์และทันตแพทย์ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่เป็นแพทย์และพยาบาล ทีมแพทย์และพยาบาลจากสำนักงานแพทย์ของบริษัทฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาฝ่ายต่างๆ ร่วมออกหน่วยแพทย์ เพื่อทำการตรวจรักษาสุขภาพกาย สุขภาพช่องปาก (ถอนฟัน อุดฟัน) โดยกำหนดออกหน่วยแพทย์ฯ ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองสีซอ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจรักษาให้แก่เด็กนักเรียน และชาวบ้านทั่วไป รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านใกล้เคียง

คาดว่าจะมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวมเป็นจำนวน 400-500 คน สำหรับงบประมาณทั้งหมดที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานการบินไทย และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ ด้านการประสานงานหลักในพื้นที่ที่ออกหน่วยแพทย์ฯ ได้รับการสนับสนุนจากกองบิน 4 จังหวัดนครสวรรค์, ด้านทันตกรรม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก, ด้านแพทย์ทั่วไป ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และอื่นๆ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สมาคมนักบินไทย บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี้ จำกัด บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) และ บริษัท AVIS Rent A Car Thailand

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “แพทย์นักบิน นางฟ้าพยาบาล” จัดมาอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 7 ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมไปแล้วจำนวน 6 ครั้ง ดังนี้ ปี 2553 จัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2554 จัดกิจกรรมเพื่อตรวจรักษาผู้ประสบอุทกภัย ที่ชุมชนบริเวณเขตดอนเมือง ปี 2555 จัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 จัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556 จัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และในปี 2558 จัดที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย จังหวัดสระแก้ว.

การบินไทย จัดกิจกรรม “แพทย์นักบิน นางฟ้าพยาบาล” ประจำปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค. โดยจะเปิดตรวจรักษาสุขภาพกาย สุขภาพช่องปาก แก่ชาวบ้าน อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์... 12 ก.ค. 2559 15:26 12 ก.ค. 2559 16:32 ไทยรัฐ