วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี เรื่องราวที่ตราตรึงใจ ในการถวายงานอย่างใกล้ชิด

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี เรื่องราวที่ตราตรึงใจ ในการถวายงานอย่างใกล้ชิด

  • Share:

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทยมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ ร่วมกับ สภาทนายความแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมชมนิทรรศการและหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” ที่จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในงาน “Book Festival 2016”

ประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์ กล่าวถึงหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” ว่า ได้จัดพิมพ์ขึ้นถึง 3 ภาษา ได้แก่ ไทย จีน และอังกฤษ เพื่อเผยแพร่ไปยังภาคประชาชนในระดับสากลให้ได้เข้าใจถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากมุมมองของ คณะองคมนตรี ผู้ซึ่งถวายงานโดยตรงอย่างใกล้ชิดมาต่อเนื่องยาวนานใน 19 เรื่องราวที่ตราตรึงใจจาก 19 องคมนตรี ถือเป็นบทบันทึกประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และเหตุการณ์สำคัญแห่งพระราชกรณียกิจ เพื่อความสุขของประชาชนในแผ่นดิน ผ่านองคมนตรีที่สนองงานอย่างใกล้ชิด ประกอบไปด้วยเรื่องราวที่มาของคณะองคมนตรี ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บทบาทและหน้าที่ของคณะองคมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงประวัติองคมนตรีในคณะปัจจุบันอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ยังได้อัญเชิญพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะองคมนตรี ถึงบทบาทหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงงานกับองคมนตรีท่านต่างๆ ซึ่งหาดูได้ยาก ถูกนำมาตีพิมพ์เป็นครั้งแรก และบทความที่องคมนตรีทุกท่านได้บรรจงร้อยเรียงเรื่องราว ถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกประทับใจ ในการถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาท ในมุมมองและลีลาการเรียบเรียงที่หลาก หลาย สะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริที่ลึกซึ้ง เบื้องหลังพระราชกรณียกิจและโครงการตามพระราชดำริน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยพสกนิกร ตลอดจนพระราชจริยวัตรอันงดงามในการทรงงาน เพื่อความสุขสวัสดีของประชาชนชาวไทยอย่างน่าประทับใจ

ร่วมชมนิทรรศการและหนังสือชุด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี” อันทรงคุณค่า พร้อมเลือกสรรหนังสือน่าอ่าน และกิจกรรมพิเศษอีกมากมายในงาน “Book Festival 2016” ระหว่างวันที่ 15-25 ก.ค. ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้