วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ เยี่ยมชม รถเมล์ ขสมก.นำของเก่ามาปรับปรุงใหม่ ไฉไลกว่าเดิม

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดงรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.โดยเป็นรถร้อนแบบใช้เครื่องดีเซล และเอ็นจีวีเก่าที่ปรับปรุงใหม่ให้ใกล้เคียงกับรถใหม่ รวมทั้ง ปอ.แบบไฮบริด เพื่อใช้ระหว่างรอรถประจำทางที่จัดซื้อ...


เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดงรถโดยสารประจำทางของ ขสมก. จำนวน 5 คัน ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00-09.00 น. ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี แสดงรถโดยสาร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและคุณลักษณะที่สำคัญของรถโดยสารเก่าที่ปรับปรุงสภาพใหม่ และรถโดยสารตัวอย่างที่ ขสมก. กำลังดำเนินการจัดหา เพื่อให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของรถ และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง

นายสุระชัย เอี่ยมวชิรสกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เร่งดำเนินการจัดหารถโดยสารใหม่ เพื่อนำมาให้บริการประชาชน นั้น ขสมก. ได้จัดทำแผนการจัดหารถโดยสารใหม่และปรับปรุงสภาพรถโดยสารเก่า เพื่อนำมาใช้งาน ระหว่างการจัดหารถโดยสาร ทาง ขสมก. จะจัดแสดงรถโดยสาร พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบและคุณลักษณะที่สำคัญของรถโดยสารเก่าที่ปรับปรุงสภาพใหม่ และรถโดยสารตัวอย่างที่ ขสมก. กำลังดำเนินการจัดหา เพื่อให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ได้พิจารณาและเปรียบเทียบคุณลักษณะของรถ และอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานเชื้อเพลิง

ทั้งนี้ ขสมก. จะจัดแสดงรถโดยสาร จำนวน 5 คัน ประกอบด้วย รถโดยสารเก่าที่ปรับปรุงสภาพเป็นรถใหม่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน รถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง จำนวน 1 คัน รถโดยสารปรับอากาศระบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน รถโดยสารปรับอากาศระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน 1 คัน สำหรับรถโดยสารที่นำมาจัดแสดงในครั้งนี้เป็นรถโดยสารของ ขสมก. จำนวน 3 คัน ได้แก่ รถโดยสารเก่าที่ปรับปรุงสภาพเป็นรถใหม่ยี่ห้อฮีโน่ และเบนซ์ จำนวน 2 คัน ที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง โดยรถดังกล่าวเป็นรถต้นแบบที่องค์การจะทยอยนำมาปรับปรุง เพื่อให้มีสภาพการใช้งานได้เทียบเท่ากับ รถโดยสารใหม่ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2560 และอีก 1 คัน เป็นรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ NGV ยี่ห้อฮีโน่ ที่เปลี่ยนเครื่องยนต์จากระบบดีเซลเป็นระบบก๊าซธรรมชาติ NGV

นอกจากนั้น ขสมก. ได้รับความร่วมมือจากบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) นำรถโดยสารปรับอากาศระบบไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ซึ่งเคยนำมาให้ ขสมก. ทดลองวิ่งให้บริการรับ-ส่งผู้โดยสาร ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-25 พ.ค. 59 และบริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์(ประเทศไทย) จำกัด นำเข้ารถโดยสารปรับอากาศยี่ห้อ ฮีโน่ระบบดีเซลและไฟฟ้า (Hybrid) จำนวน 1 คัน มาทดลองวิ่งให้บริการประชาชนในเส้นทางจริง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงาน และสมรรถภาพของรถโดยสาร ขณะนี้ วิ่งให้บริการในเส้นทางเดินรถสาย A1, A2, 510, 522, 77, 137, 140, 138, 511 และสาย 145 รวม 10 เส้นทาง เส้นทางละ 15 วัน โดยเก็บค่าโดยสารตามอัตราปกติ (เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.-15 พ.ย. 59) ทั้งนี้ เพื่อเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งในการจัดหารถโดยสารที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาวิ่งให้บริการประชาชน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.ต่อไป.

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมการจัดแสดงรถโดยสารประจำทางของ ขสมก.โดยเป็นรถร้อนแบบใช้เครื่องดีเซล และเอ็นจีวีเก่าที่ปรับปรุงใหม่ให้ใกล้เคียงกับรถใหม่ รวมทั้ง ปอ.แบบไฮบริด เพื่อใช้ระหว่างรอรถประจำทางที่จัดซื้อ... 12 ก.ค. 2559 14:35 12 ก.ค. 2559 15:11 ไทยรัฐ