วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สร้างหุ่นยนต์ครู สอนเด็กออทิสติก

อเมริกาสร้างหุ่นยนต์ที่มีสติปัญญา ใช้สอนเด็กออทิสติก ให้รู้จักการสังเกตสีหน้าของคน

เด็กที่มีอาการเหล่านี้ จะดูการแสดงสีหน้าแสดงอารมณ์ไม่ค่อยออก ขาดทักษะในการเข้าสังคมซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ ในการติดต่อกับผู้คน หุ่นยนต์มีชื่อว่า “เทคโอ” สูง 52 เซนติเมตร มีใบหน้าและแขน เป็นหมี ทำด้วยอะลูมิเนียม และเดินด้วยไฟฟ้า จะจับรู้ความผิดปกติได้จากหมวกที่เด็กสวมอยู่ซึ่งติดขั้วไฟฟ้า ติดอยู่กับหนังศีรษะ คอยบันทึกสัญญาณและส่งต่อไปยังคอมพิวเตอร์ แปลออกมาเป็นข้อมูล ให้นักจิตวิทยา หรือแพทย์ประสาทวิทยาตรวจวินิจฉัย ผู้ประดิษฐ์บรรยายต่อไปว่า ถ้าหุ่นยนต์จับได้ว่า เด็กกำลังเสียใจ มันก็จะเปลี่ยนวิธีการ

เพื่อทำให้เด็กเปลี่ยนความรู้สึกนั้นเสีย เพราะเด็กออทิสติกจะรู้สึกเครียดกับพฤติกรรมของมนุษย์ เกิดรู้สึกอึดอัดเพราะไม่เข้าใจ แต่หุ่นยนต์จะอ่านออก เขากล่าวว่า “เราได้ประจักษ์ว่า เทคโนโลยีสามารถสังเกตสมาธิ และใช้เครื่องมือเทคโนโลยี ช่วยคลายระดับความกระวนกระวายให้ต่ำลงได้”

หุ่นยนต์สามารถจะจับสีหน้าที่แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยกล้องถ่ายภาพ ซึ่งจะคอยบันทึกว่า เด็กคนไข้หันมามองกี่ครั้ง และจะคอยสบตากับเด็ก “มันเป็นเครื่องมือทำให้เราสามารถวัดได้ว่า เด็กหันมามองหุ่นยนต์กี่ครั้ง ถ้าหากเด็กไม่มอง มันก็อาจจะทำเสียง หรือเคลื่อนไหว เพื่อให้เด็กสนใจ นั่นก็คือ เด็กสามารถเข้าใจในหุ่นยนต์ และหุ่นยนต์ก็เข้าใจในเด็กเช่นกัน”.

อเมริกาสร้างหุ่นยนต์ที่มีสติปัญญา ใช้สอนเด็กออทิสติก ให้รู้จักการสังเกตสีหน้าของคน 12 ก.ค. 2559 14:14 12 ก.ค. 2559 14:16 ไทยรัฐ