วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กสพท.เปิดรับสมัครสอบแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.นี้

กสพท.เปิดรับสมัครสอบแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ ตั้งแต่ 1-31 ส.ค.นี้

  • Share:

กสพท.เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1-31 ส.ค.นี้ ทางเว็บไซต์ กสพท.และมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ยอดรับ 1,843 คน ตรวจสอบเครื่องมือไฮเทคเข้มงวดก่อนเข้าสอบ

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวว่า กสพท. ร่วมมือกับสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงของ สอท.หรือ เคลียริ่งเฮ้าส์ เพื่อลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง ทั้งเป็นการลดปัญหาการมอบตัวซ้ำซ้อน โดยปีนี้มีคณะที่เข้าร่วมคัดเลือก 4 สาขาวิชาชีพ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะทันตแพทยศาสตร์ 7 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 6 สถาบันและคณะเภสัชศาสตร์ 8 สถาบัน โดยปีการศึกษา 2560 จะรับทั้งสิ้นจำนวน 1,843 คน เพิ่มจากปีที่ผ่านมา 251 คน

ทั้งนี้ จะรับสมัครสอบวิชาเฉพาะทางอินเทอร์เน็ต http://www9.si.mahidol.ac.th/ วันที่ 1-31 ส.ค.นี้ ชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ วันที่ 1 ส.ค.ถึง 5 ก.ย.นี้ หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ สอบวิชาเฉพาะซึ่งจัดสอบโดย กสพท.วันที่ 5 พ.ย.นี้ ประกาศคะแนนวิชาเฉพาะประมาณวันที่ 19 ธ.ค.นี้

ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบของ กสพท.ต้องสอบ 7 วิชาสามัญซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)โดยสมัครตามวันและเวลาที่ สทศ.กำหนด ได้แก่ วิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยาคณิตศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาส่วนสนามสอบวิชาเฉพาะ ได้แก่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา พิษณุโลก อุบลราชธานี อย่างไรก็ตาม กสพท.ยังคงใช้คะแนนโอเน็ต ร้อยละ 60 เป็นเงื่อนไขการสมัครเท่านั้น แต่ไม่นำมาคิดคะแนน

“ส่วนการป้องกันปัญหาการทุจริตการสอบนั้น ในปีนี้ กสพท.จะตรวจสอบผู้เข้าสอบเข้มงวดขึ้น ทั้งโทรศัพท์มือถือ ซึ่งจะกำหนดขอบเขตการวางโทรศัพท์มือถือให้ห่างจากตัวผู้สอบ นอกจากนั้นยังมีนาฬิกา แว่นตา ปากกาซึ่งยอมรับว่าเทคโนโลยีในขณะนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้คุมสอบก็คงต้องตรวจสอบให้ละเอียดมากขึ้นทั้งสังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าสอบด้วย เช่น หากมีกระดุมติดกล้อง ผู้เข้าสอบก็อาจมีพฤติกรรมแปลกๆ ซึ่งที่ผ่านมาผู้คุมสอบของ กสพท.ก็มีความละเอียดรอบคอบ แต่เราก็จะไม่ประมาท ผมขอฝากผู้สอบเข้าหลักสูตรแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาชีพที่ต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม หากมีคนโกงที่ผ่านด่านการสอบนี้ไปได้ก็จะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในวิชาชีพเหล่านี้อย่างแน่นอน”

ศ.นพ.อาวุธ กล่าวอีกว่า การสอบรับตรง กสพท.เป็นการจัดสอบที่มีความเสมอภาคของนักเรียนทุกคนทุกคนมีสิทธิเท่ากัน มีกติกาที่เข้มงวด ดังนั้น อยากเตือนนักเรียนทุกคนให้ทำตามกติกาที่กำหนด เพราะที่ผ่านมา มีนักเรียนประมาณ 100-200 คนที่ไม่ทำตามกติกา เช่น ขนาดรูป ที่ใช้ในการสมัคร บางคนส่งรูปถ่ายเล่นๆ มาทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ ไม่ชำระค่าสมัครตามวันเวลาที่กำหนดแล้วมาขอให้ กสพท.เลื่อนวันชำระหรืออ้างเหตุผลต่างๆ ซึ่งทาง กสพท. ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกคนควรทำตามขั้นตอน กติกาที่กำหนดไว้

ด้าน ศ.คลินิก.นพ.อุดมคชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะนายก สอท. กล่าวว่า กระบวนการรับตรง ของ กสพท.มีความโปร่งใสยุติธรรม ทุกขั้นตอนตรวจสอบได้ ช่วยลดภาระของนักเรียนและผู้ปกครอง อยากเน้นย้ำทัศนคติของเด็กในการสมัครสอบของ กสพท.ว่าอย่าโกงตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเข้าวิชาชีพไม่มีทางมีความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ อยากให้ทุกคนทำข้อสอบด้วยความสามารถทำในสิ่งที่รักและอยากทำงานในวิชาชีพเหล่านี้ ที่สำคัญขอให้เด็กเป็นผู้เลือกและสมัครด้วยตนเองพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ควรเลือกแทนลูก

สำหรับคณะ-วิทยาลัย ที่ร่วมสอบคัดเลือกกับ กสพท.ประจำปีการศึกษา 2560 มีดังนี้ ได้แก่ คณะแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 20 คนคณะแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 190 คน คณะแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 45 คน คณะแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 65 คน คณะแพทย์ฯ ม.นเรศวร รับ 30 คน คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล รับ 148 คน คณะแพทย์ฯ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับ 20 คน คณะแพทย์ฯ ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล รับ 260 คน วิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี) รับ 50 คนวิทยาลัยแพทย์ฯ ม.รังสิต (โรงพยาบาลเลิดสิน) รับ 15 คน คณะแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ รับ 180 คน คณะแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ 20 คน คณะแพทย์ฯ วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช รับ 70 คน วิทยาลัยแพทย์ฯพระมงกุฎเกล้า เพศชาย 60 คน วิทยาลัยแพทย์ฯ พระมงกุฎเกล้า เพศหญิง 40 คน

ส่วนคณะทันตแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 85 คนคณะทันตแพทย์ฯ ม.มหิดล รับ 70 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 30 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.สงขลานครินทร์ รับ 10 คนคณะทันตแพทย์ฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 25 คนคณะทันตแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 15 คน คณะทันตแพทย์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 20 คน

สำหรับคณะสัตวแพทย์ฯ จุฬาฯ รับ 100 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เกษตรศาสตร์ รับ 70 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.ขอนแก่น รับ 10 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เชียงใหม่ รับ 10 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.เทคโนโลยีมหานคร รับ 10 คน คณะสัตวแพทย์ฯ ม.มหิดล รับ 15 คน

ส่วนคณะเภสัชฯ จุฬาฯ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 20 คน คณะเภสัชฯจุฬาฯ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ ) รับ 20 คน คณะเภสัชฯ ม.มหิดล รับ 35 คน คณะเภสัชฯ ม.เชียงใหม่ รับ 10 คนคณะเภสัชฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) รับ 10 คน คณะเภสัชฯ ม.อุบลราชธานี (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 10 คน คณะเภสัชฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 20 คน คณะเภสัชฯ ม.นเรศวร (สาขาวิชาบริบาทเภสัชกรรม) 15 คน และ คณะเภสัชฯ ม.มหาสารคาม (สาขาวิชาการบริบาททางเภสัชกรรม) รับ 10 คน

ทั้งนี้ นักเรียนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยใดสามารถเข้าไปตรวจสอบระเบียบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันแต่ละแห่งด้วยเช่นกัน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้