วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมื่อกฎหมายขัดกับเจตนารมณ์

หลังจากที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็นมาตรา 61 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 เพราะฉะนั้นถ้อยคำ ก้าวร้าว รุนแรง บิดเบือนหรือ เป็นการปลุกระดม ก็ยังมีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่ง กกต. จะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงในฐานะผู้บังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว โดยมีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กระทรวงมหาดไทย สนช. เป็นผู้รับผิดชอบร่วม

ตามที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ดำเนินการจับกุม นักศึกษากลุ่มหนึ่ง ข้อหาบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ จึงเกิดความไม่ชัดเจนว่า จะเข้าข่ายกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติจริงหรือไม่ เมื่อ กกต. เองก็ยังไม่แน่ใจว่า กับถ้อยคำก้าวร้าว รุนแรง ไม่สุภาพ บิดเบือนรัฐธรรมนูญ ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจถามมาที่ กกต. และ กกต. ถามต่อไปที่ กรธ.อีกที สุดท้ายกรธ.จะไปถามใคร

ต่อกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแล้วจะเป็นการบิดเบือนรัฐธรรมนูญ

สุดท้ายก็จะกลายเป็นปัญหางูกินหางว่า ถ้าคนที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะเข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์เอกสาร หรือใส่เสื้อ หรือสัญลักษณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ

นั่นก็แสดงว่าขัดกับเจตนารมณ์ประชาธิปไตย

หรือใครก็ตามที่ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญ จะมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำผิด ก็จะมีผลกระทบต่อการออกเสียงประชามติโดยตรง อันอาจจะเกรงว่าถ้าไปแสดงความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะเป็นความผิด

สุดท้ายก็เหมือนกับการบังคับให้รับร่างรัฐธรรมนูญโดยปริยาย

ณ จุดนี้คงต้องมาพิจารณาถึงเหตุและผลแล้วว่า การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ถ้าจะยึดหลักกฎหมายแบบเถรตรง ก็จะตีความเจตนารมณ์ในการออกกฎหมายฉบับนี้มาใช้ได้ 2 กรณีด้วยกันคือ ต้องการให้ร่างรัฐธรรมนูญเป็นไปตามเป้าหมาย ต้องผ่านประชามติจึงออกกฎระเบียบมาอย่างเข้มงวด

หรือไม่สนใจว่าร่างรัฐธรรมนูญผ่านประชามติหรือไม่มาตั้งแต่ต้น

เลยเกิดกรณีที่ กฎหมายไปขัดกับเจตนารมณ์ในหลักการประชาธิปไตยขัดกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ จนหาทางลงไม่ได้ กลายเป็นเชือกมาพันคอผู้ที่ออกกฎหมายมาใช้บังคับเสียเอง

ประเทศไทยมักจะเรียกร้องให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของสาขาอาชีพต่างๆ โดยตั้งคณะกรรมการขึ้นมากำกับควบคุม โดยเฉพาะเช่นแพทยสภาเป็นต้น เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่มีผลกระทบจากสาขาวิชาชีพนั้นๆ

ถ้าสังคมจะเรียกร้องให้ตรวจสอบจริยธรรมนักกฎหมายมืออาชีพบ้างก็จะดี.


หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

12 ก.ค. 2559 10:03 12 ก.ค. 2559 10:04 ไทยรัฐ


advertisement