วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สถานีเกษตรอินทนนท์

สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็นอีกหนึ่งโครงการของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งมีที่มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราช ประสงค์ช่วยเหลือชาวเขาให้มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น ขณะเดียวกันยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมสัมผัสธรรมชาติ เลือกซื้อสินค้าเกษตร รับประทานอาหารและพักค้างคืนด้วย ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ royal-inthanon.com

เกี่ยวกับสถานี นำเสนอความเป็นมาของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ สถานที่ตั้งและโครงสร้างการบริหาร ผลผลิต รวบรวมข้อมูลผลผลิตต่างๆ เช่น ผลไม้ กาแฟและด้านประมง นอกจากนั้น สโมสรอินทนนท์ ยังนำเสนอข้อมูลบ้านพักและอาหารที่มีไว้บริการ...

12 ก.ค. 2559 09:53 12 ก.ค. 2559 09:53 ไทยรัฐ