วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดึงสหกรณ์เป็นสมาชิกเครดิตบูโร

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่า บริษัทได้ส่งหนังสือไปยังกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศราว 150 แห่ง ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5,000 รายขึ้นไป และมีขีดความสามารถบริหารจัดการภายในสูง เพื่อเชิญชวนให้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร หลังจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ประกาศให้สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกเครดิตบูโรได้ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน

ทั้งนี้ หลังจากส่งหนังสือแจ้งไปยังสหกรณ์ต่างๆ ปรากฏว่า มีสหกรณ์ 133 ราย สอบถามข้อมูลและ 6 ราย ได้ยื่นใบสมัครขอเป็นสมาชิกเครดิตบูโรแล้ว ขณะเดียวกัน เครดิตบูโรได้อนุมัติให้สหกรณ์ออม–ทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นสมาชิกรายล่าสุด โดยผ่านขั้นตอนการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการปฏิบัติงานแล้ว และหลังจากนี้ก็จะคัดเลือกนำสหกรณ์เข้ามาเป็นสมาชิกเครดิตบูโรอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับการบริหารความเสี่ยงด้านการฝากเงิน การปล่อยกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เข้มแข็ง มีมาตรฐานเทียบเคียงกับสถาบันการเงินชั้นนำ ตลอดจนเป็นการช่วยปฏิรูปสหกรณ์ตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการทำหน้าที่ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ กล่าวว่าการเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโรจะช่วยให้สหกรณ์ สามารถบริหารความเสี่ยงได้มีประสิทธิภาพขึ้น เพราะช่วยให้สหกรณ์ มีข้อมูลสมาชิกที่มาขอกู้ว่ามีหนี้ที่ไหนบ้าง มีกี่บัญชี แต่ละบัญชีชำระหนี้ครบ ชำระตรงตามกำหนดหรือไม่ รวมถึงมีพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงปัญหาความตั้งใจในการชําระหนี้เป็นอย่างไร ตลอดจนทำให้ทราบถึงสถานะสมาชิกว่า กำลังถูกดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่ เพราะหากสหกรณ์ไม่รู้และยังปล่อยกู้ออกไปอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้

“ที่ผ่านมาเกิดคำถามมากว่า สหกรณ์ตัดสินใจเอาเงินฝากของสมาชิกคนหนึ่งไปให้สมาชิกอีกคน กู้ยืมนั้น อะไรคือความมั่นคงปลอดภัยของเงินที่นำเงินมาให้สหกรณ์บริหาร แต่หากสหกรณ์ต้องการให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพก็ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครดิตบูโร”.

บริษัทได้ส่งหนังสือไปยังกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศราว 150 แห่ง ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 5,000 รายขึ้นไป และมีขีดความสามารถบริหารจัดการภายในสูง เพื่อเชิญชวนให้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร หลังจากคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต ประกาศให้ 12 ก.ค. 2559 01:01 12 ก.ค. 2559 01:01 ไทยรัฐ