วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

น้ำท่วมเริ่มลด ทหารช่วยชาวบ้านเมืองสองแคว ทำความสะอาด คาด 2-3 วัน ปกติ

ทหารกองพลทหารราบที่ 4 เข้าช่วยชาวบ้านในต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ทำความสะอาด หลังน้ำท่วมนานกว่า 2 สัปดาห์ คาดอีก 2-3 วัน จะระบายได้หมด ด้านจังหวัดบูรณาการเร่งแก้ปัญหาระยะกลาง ขุดลอกท่อ -วางท่อรองรับปัญหาน้ำท่วม...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ความคืบหน้าการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังถนน และหมู่บ้านจัดสรร ในเขต ม.3 และ ม.12 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งมีประชาชนเดือดร้อนกว่า 100 หลังคาเรือน หลังเผชิญปัญหาน้ำท่วมถนน และบริเวณหมู่บ้าน ต่อเนื่องมากว่า 2 สัปดาห์ ซึ่งหลังจากที่หลายหน่วยงานบูรณาการนำเครื่องจักรขุดลอกทางระบายน้ำ และระดมเครื่องสูบน้ำจำนวน 13 ตัว มาสูบน้ำออกจากพื้นที่ ทำให้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้ว

พลตรีนพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า การช่วยเหลือหมู่บ้านตอนนี้คืบหน้าไปมาก ระดับน้ำเริ่มลดลง และคาดว่าภายใน 2-3 วัน น่าจะระบายน้ำได้หมด และตอนนี้ กองทัพภาคที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลตำบลหัวรอ แขวงการทาง ได้เร่งทำการแก้ไขปัญหา โดยทำการขุดลอกทางระบายน้ำและจัดวางท่อใหม่ที่ไม่เป็นระเบียบ ทั้งมีดินเข้าไปอุดตัน ทั้งการวางท่อที่ไม่ได้ระดับ เพื่อระบายน้ำออกทั้ง 2 เส้นทาง ทั้งฝั่งลงแม่น้ำน่าน และระบายสู่คลองโคกช้าง โดยการแก้ไขปัญหานี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะกลาง เพื่อป้องกันน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลหัวรอในระยะต่อไป ซึ่งขณะนี้ปัญหาน้ำท่วมในหมู่บ้านไม่มีแล้ว หรือแต่น้ำท่วมขังพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งคาดว่าจะสามารถระบายได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ทางกองพลทหารราบที่ 4 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ทหารไปช่วยเหลือทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านศรีทรัพย์ เนื่องจากระดับน้ำได้ลดลงจนไม่ท่วมภายในหมู่บ้านแล้ว และเหลือเพียงน้ำท่วมพื้นผิวการจราจรและพื้นที่โดยรอบ จนสามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติแล้ว

ส่วนสภาพน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อ.นครไทย นั้นน้ำลดระดับลงแล้วประมาณ 10 ซม. และพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมยังคงเดิม สำหรับ อ.บางกระทุ่ม ล่าสุดมีน้ำท่วมขังในนาข้าวพื้นที่ ต.เนินกุ่ม และ ต.บางกระทุ่ม รวมทั้งสิ้น 2,000 ไร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสูบน้ำลงคลองเพื่อให้ไหลลงสู่แม่น้ำน่านต่อไป.

ทหารกองพลทหารราบที่ 4 เข้าช่วยชาวบ้านในต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ทำความสะอาด หลังน้ำท่วมนานกว่า 2 สัปดาห์ คาดอีก 2-3 วัน จะระบายได้หมด ด้านจังหวัดบูรณาการเร่งแก้ปัญหาระยะกลาง ขุดลอกท่อ -วางท่อรองรับปัญหาน้ำท่วม... 11 ก.ค. 2559 20:20 11 ก.ค. 2559 22:24 ไทยรัฐ