วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อนุมัติให้ ร.ฟ.ท.ดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง 2 ช่วง ค่า 4 หมื่นล้าน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้การรถไฟ เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและสีแดงเข้ม วงเงินรวมมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท พร้อมขยายวงเงินพัฒนาสนามบินภูเก็ตจาก 5,000 ล้าน เป็น 8,861 ล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ คนร. มีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ดำเนินโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-พญาไท-มักกะสัน-หัวหมาก และสายสีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง วงเงิน 44,157 ล้านบาท

ทั้งนี้ให้ ร.ฟ.ท.เป็นผู้บริหารทรัพย์สิน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ตามแนวเขตทางรถไฟและย่านสถานีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง และกระทรวงคมนาคมร่วมกันจัดทำหลักเกณฑ์การพิจารณารูปแบบการบริการจัดการโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับติดตามพัฒนาที่ดินของการรถไฟฯ ทั้งระบบ และให้เสนอกลับมายัง คนร.เพื่อพิจารณาภายใน 3 เดือน

นอกจากนี้ คนร.ยังเห็นชอบขยายกรอบวงเงินพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต จาก 5,000 ล้าน เป็น 8,861 ล้าน เพื่อชดเชยผลกระทบด้านเสียงที่เกิดจากการดำเนินโครงการ และเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างสายเคเบิ้ลใต้น้ำไปยังเกาะสมุยและเกาะเต่า รวมวงเงิน 3,906 ล้านบาท

ขณะเดียวกันยังมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะอนุกรรมการเตรียมจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเร่งนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป.

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุมัติให้การรถไฟ เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนและสีแดงเข้ม วงเงินรวมมากกว่า 4 หมื่นล้านบาท พร้อมขยายวงเงินพัฒนาสนามบินภูเก็ตจาก 5,000 ล้าน เป็น 8,861 ล้าน 11 ก.ค. 2559 18:18 11 ก.ค. 2559 20:37 ไทยรัฐ