วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิพิฏฐ์ โพสต์เหน็บปม 'บิดเบือน-เห็นต่าง' ร่าง รธน.

"นิพิฏฐ์" โพสต์เหน็บปม "บิดเบือน-เห็นต่าง"ร่าง รธน.แนะ จัดการก่อนพวกป้ายสี กรณีที่ระบุว่า ร่าง รธน.นี้นักการเมืองไม่ให้ผ่านฯ เพราะกลัวอาจถูกโทษจำคุกหรือประหารชีวิต ยัน เป็นการบิดเบือน 

วันที่ 11 ก.ค. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในหัวข้อ"บิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญ กับ เห็นต่าง ร่างรัฐธรรมนูญ"ว่า ระวังให้ดี คำว่า บิดเบือนกับเห็นต่าง มันมีเส้นบางๆ กั้นอยู่ ถ้าเราอ่านแล้วเราตีความไม่ตรงกัน นั่นเป็นความเห็นต่างซึ่งไม่ผิดอะไร แม้ศาลเองยังมีถึง 3 ศาล แต่ละชั้นศาลก็ตีความกฎหมายต่างกัน ไม่เห็นว่า ผู้พิพากษาที่ตีความผิดจะมีความผิดอะไร แต่หากเราตีความตรงกัน แต่เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ เขาเรียกว่าเรามี "หลักการไม่ตรงกัน" ซึ่งก็ไม่ผิดกฎหมาย (เว้นหลักการสำคัญบางเรื่อง เช่น การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ ประเทศเป็นราชอาณาจักรที่แบ่งแยกไม่ได้ เหล่านี้หากเห็นต่างก็เป็นความผิดตามกฎหมายได้) แต่หากมีใครอุตริพิมพ์ร่างรัฐธรรมนูญ ไปแจกโดยผิดไปจากร่างเดิม หรืออธิบายสิ่งที่ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่มีอยู่ หรือ อธิบายสิ่งที่มีอยู่ว่า เป็นสิ่งที่ไม่มี อย่างนี้เป็นเท็จและบิดเบือนแน่นอน หากจับได้และถูกลงโทษ ผมอนุโมทนาด้วย-แต่ว่าตอนนี้ ผมงงไปหมดแล้วว่า อย่างไหนเป็นเห็นต่าง อย่างไหนเป็นบิดเบือน อย่างไหนเป็นเท็จ ก็ตัวใครตัวมันก็แล้วกัน

(ผมเห็นแชร์กันให้ว่อนว่า รัฐธรรมนูญนี้ นักการเมืองไม่อยากให้ผ่าน เพราะหากผ่านแล้วคนโกงจะถูกตัดสินประหารชีวิต หรือ จำคุกตลอดชีวิต อันนี้ทั้งบิดเบือนและเป็นเท็จ เพราะรัฐธรรมนูญ ไม่มีการกำหนดโทษในทางอาญาไว้ พูดกันไปจนเชื่อว่า อาจมีคนถูกจำคุกหรือประหารชีวิตตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มันน่าจะจับคนเหล่านี้มาลงโทษให้เข็ด)

"นิพิฏฐ์" โพสต์เหน็บปม "บิดเบือน-เห็นต่าง"ร่าง รธน.แนะ จัดการก่อนพวกป้ายสี กรณีที่ระบุว่า ร่าง รธน.นี้นักการเมืองไม่ให้ผ่านฯ เพราะกลัวอาจถูกโทษจำคุกหรือประหารชีวิต ยัน เป็นการบิดเบือน 11 ก.ค. 2559 17:11 11 ก.ค. 2559 19:45 ไทยรัฐ