วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


แม่ดีเด่น ต่างดีใจที่ได้รับยกย่อง ทำให้รู้สึกได้ว่า “สวรรค์มีตา”

พลเอกสิงหา—พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ, จำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ โต้โผจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559.

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการนำของพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ ปี 2559” พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆตลอดทั้งเดือน กว่า 11 กิจกรรม เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา อาทิ การจัดพิธีถวายพานพุ่มราช-สักการะ จัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน แก่ผู้เดินทาง ที่สถานีรถไฟ กรุงเทพฯ (หัวลำโพง) การจัดคอนเสิร์ตรวมพลคนรักแม่ ครั้งที่ 15 ที่อาคารใหม่สวนอัมพร

ในส่วนของแม่ดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ ได้คัดเลือกจากทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 233 คน แบ่งเป็นแม่ดีเด่น 5 ประเภท ได้แก่ แม่ผู้เป็นเกษตรกร แม่ของผู้เสียสละ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร และแม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และผู้ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่จำนวน 109 คน โดยยึดเกณฑ์การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่อย่างดี สม่ำเสมอ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล โอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ ที่สวนอัมพรด้วย

คุณแม่ดีเด่นแห่งชาติที่มาร่วมงาน อาทิ คุณแม่กาเหลียว พงษ์ศิริ วัย 84 ปี ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติส่วนกลาง ประเภท แม่ของลูกผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติในรางวัลแม่ดีเด่น สำหรับการเลี้ยงลูกๆทั้ง 4 คน เลี้ยงในแบบธรรมดาทั่วไป ให้ความรักความเอาใจใส่และความเมตตา รวมทั้งดูแลด้านสุขภาพร่างกาย โดยบอกลูกๆ เสมอว่า ให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนในครอบครัวและผู้อื่น ที่สำคัญคือ เป็นคนดีของสังคม ครอบครัวเราจะใช้หลักของศาสนาด้วยพาลูกเข้าวัดตั้งแต่เด็ก ควบคู่กับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษา ซึ่งลูกทุกคนมีวินัย เพราะมีคุณพ่อเป็นนายทหารคอยอบรมตั้งแต่เด็ก

ส่วน คุณแม่เพียงพร ชัยวัฒน์ วัย 74 ปี ชาว จ.สมุทรสงคราม แม่ดีเด่นแห่งชาติส่วนภูมิภาค ภาค 4 เปิดเผยว่า รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลแม่ดีเด่น ทำให้รู้สึกได้ว่า สวรรค์มีตา ยังเห็นความดีของเรา ที่ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมจนถึงทุกวันนี้ โดยคิดเสมอว่า เป็นการทำงานเพื่อทดแทนแผ่นดิน และตนได้ยึดหลักดูแลลูก โดยจะมองว่าลูกเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์ ต้องให้ความเมตตา ซึ่งลูกได้ขาดพ่อไปตั้งแต่เด็ก เราต้องทำให้ลูกรู้สึกว่า เราเป็นทั้งพ่อและแม่ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต.

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการนำของพลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ ปี 2559”... 11 ก.ค. 2559 15:18 11 ก.ค. 2559 15:19 ไทยรัฐ