วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุราษฎร์ ขานรับนโยบาย 'ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้' ผุดกิจกรรมเกษตรให้นร.

โครงการดี! ส่งเสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนเกลี้ยง จ.สุราษฎร์ธานี เพิ่มความรู้ทางเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นระบบ ให้นักเรียนสามารถนำประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน-นร. สนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

เมื่อเช้าวันที่ 11 ก.ค. 59 ที่ โรงเรียนบ้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 (บ้านดอนเกลี้ยง) หมู่ 3 ต.ขุนทะเล อ.เมืองสุราษฎร์ธานี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตธุรกิจสาขาสุราษฎร์ธานี นำโดย นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ปัง ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขาภาค 8 (ภาคใต้) จัดโครงการ FAI-FAH In a Box 2016 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ตลอดจนอาสาสมัครทีเอ็มบี ร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพให้แก่นักเรียน สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ต่อไปในอนาคต อีกทั้ง เพื่อให้เกิดความสามัคคี และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน และนักเรียน ในการทำเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และสนองนโยบายการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยอาสาสมัครร่วมกับโรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยงดำเนินโครงการ การส่งเสริมการจัดพื้นที่การเกษตร ปลูกพืชทนแล้ง แปลงมะนาว ฟาร์มเห็ด ฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นบ้าน แปลงชะอม เป็นต้น

ทั้งนี้ นางสาวทิพย์วรรณ แซ่ปัง ผู้จัดการภาคธุรกิจสาขาภาค 8 (ภาคใต้) ได้มอบทุนการศึกษา 1 หมื่นบาท สำหรับโรงเรียนเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์ด้วย

โครงการดี! ส่งเสริมทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอนเกลี้ยง จ.สุราษฎร์ธานี เพิ่มความรู้ทางเกษตรอย่างยั่งยืน เป็นระบบ ให้นักเรียนสามารถนำประกอบอาชีพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอน-นร. สนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 11 ก.ค. 2559 14:07 11 ก.ค. 2559 22:14 ไทยรัฐ