วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คอนเน็กชั่นกับคอร์รัปชัน

การทุจริตในแวดวงราชการ ที่ทั้ง กกต. และกระทรวงยุติธรรม ขึ้นบัญชีดำเพื่อทำการสอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม มีเป็นจำนวนมากทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ล่าสุด ข้าราชการระดับสูงของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรถูกคำสั่งให้ออกจากราชการทันที เนื่องจากไปดำเนินการในลักษณะที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่เข้า

ต้องยอมรับความจริงว่าโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง การขนส่ง การคมนาคม การสัมปทานโครงการของรัฐเกือบจะทุกประเภท จะมีภาคเอกชนรายใหญ่ไม่กี่รายเท่านั้น ที่เข้ามารับงาน แม้แต่การทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ ก็มีบริษัทที่เข้ามารับงานประจำรายใหญ่แค่สองสามรายเท่านั้น

การสร้างคอนเน็กชั่นระหว่างภาคเอกชน ข้าราชการและรัฐบาล จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะได้รับสิทธิพิเศษจากการงานโครงการเหล่านี้ โดยผ่านตัวกลางที่มีอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหน อาทิ นักการเมือง หรือผู้กว้างขวาง

การอบรม หลักสูตรภาคพิเศษที่ภาครัฐหรือเอกชนจัดขึ้น โดยเลือกจากผู้บริหารระดับสูงจึงเป็นเส้นทางที่จะนำไปสู่คอนเน็กชั่นเป็นอย่างดี ยิ่งสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการอุปถัมภ์ด้วยแล้ว ก็จะเป็นการเปิดทางได้สะดวกยิ่งขึ้น ทำให้บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ต้องเลี้ยงคนเอาไว้มากมาย

ในขณะที่ ข้าราชการเอง จะเป็นตัวเชื่อมต่อที่สำคัญที่สุด ชงเส้นทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีอำนาจและเอกชน เพราะฉะนั้น ระบบการทุจริตคอร์รัปชันจึงไม่มีทางที่จะหมดไปจากสังคมไทย

ตราบใดที่ยังสมประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

นักการเมืองเป็น แค่ปลายเหตุของการทุจริต ข้าราชการและภาคเอกชนคือต้นเหตุของการทุจริต ที่ผ่านเส้นทางคอนเน็กชั่น ในลักษณะและวิธีการต่างๆมากมาย

เคยมี บริษัทที่ปรึกษาเอกชนต่างประเทศ รวบรวมข้อมูล การสนับสนุนคอนเน็กชั่นเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราว อาทิ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คนนี้ชอบอะไรเป็นพิเศษ นักการเมืองคนนี้สะสมอะไรเป็นพิเศษ เป็นต้น

รัฐบาลชุดนี้คิดจะปราบคอร์รัปชัน ก็ควรจะตีโจทย์ให้แตก เคยสงสัยบ้างหรือไม่ว่า ในยุคที่ปลอดนักการเมืองอย่างเด็ดขาดก็ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันกันบานเบอะ

คอนเน็กชั่นกับคอร์รัปชันกลายเป็นของคู่กัน ถ้าจะอ้างการปราบคอร์รัปชันโดยการโยนบาปคอร์รัปชันให้กับการเมือง แต่ให้อำนาจข้าราชการมากกว่าในสภาวะปกติ ก็ยิ่งจะเปิดช่องทางการคอร์รัปชันให้สะดวกราบรื่น

หวานคอแร้ง.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

11 ก.ค. 2559 10:06 11 ก.ค. 2559 10:06 ไทยรัฐ