วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ระดมสมองรับส่งออกฟื้นตัว มันสำปะหลัง-ยางยังไร้แวว

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่า กรม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 59 ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินว่า แนวโน้มการส่งออกกำลังฟื้นตัวดีขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร คาดว่าจะมีมูลค่าส่งออก 33,939 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 3% จากปีก่อน จากเดิมคาดขยายตัว 1.9% กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 123,900 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 3.1% จากเดิมคาดขยายตัว 4.9% กลุ่มแฟชั่น มูลค่า 13,859 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 0.6% จากเดิมคาดขยายตัว 4.8% กลุ่มไลฟ์สไตล์ 2,915 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 4.9% จากเดิมคาดขยายตัว 3.5%

“กรมยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกที่ 5% และจากการประเมินแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตร พบว่า ข้าวจะส่งออกได้ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% น้ำตาล เพิ่มขึ้น 20% จากเดิม 4% เพราะตลาดซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีความต้องการมากขึ้น แต่ยางพาราลดลง 10% หลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ขณะที่มันสำปะหลังลดลง 10% เพราะจีนลดการนำเข้าหันไปใช้ข้าวโพดแทน”.

กรม ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม เพื่อประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วงที่เหลือของปี 59 ซึ่งส่วนใหญ่ประเมินว่า แนวโน้มการส่งออกกำลังฟื้นตัวดีขึ้น โดยกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร 11 ก.ค. 2559 01:03 11 ก.ค. 2559 01:03 ไทยรัฐ