วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประสานมือจัดสวด "โอ้เอ้วิหารราย"

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ศน. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารรายในเทศกาลเข้าพรรษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันสืบสานการสวดโอ้เอ้วิหารราย โดยแบ่งกิจกรรมเป็นช่วงเริ่มเทศกาลเข้าพรรษาวันที่ 18-19 ก.ค. กลางพรรษาวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. และช่วงออกพรรษา วันที่ 15-17 ต.ค. โดยปีนี้มีสถานศึกษาเข้าร่วมกว่า 50 แห่ง อาทิ โรงเรียนราชินี โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนวัดพิชัยญาติ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนวัดบางปะกอก โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ โรงเรียนทีปังกร–วิทยาพัฒน์ (วัดโบถส์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นต้น ผู้สนใจสนับสนุนการจัดกิจกรรมสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2422-8802.

ศน. ได้จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมสวดโอ้เอ้วิหารรายในเทศกาลเข้า พรรษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักราชเลขาธิการ กรมศิลปากร วิทยาลัยนาฏศิลป์ 11 ก.ค. 2559 00:33 11 ก.ค. 2559 00:34 ไทยรัฐ