วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-จากรับส่งตลาดนัดเป็นเส้นทางถาวร "เรือคลองผดุงกรุงเกษม"

เพราะสาเหตุสำคัญของปัญหาจราจรในกรุงเทพฯมาจากปริมาณรถในท้องถนนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้หลายภาคส่วนต้องเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้หลากหลาย ทั้งระบบล้อ ระบบราง และระบบเรือ

ล่าสุดรัฐบาลจึงมอบหมายให้ กทม.พัฒนาการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเชื่อมต่อการเดินทาง รวมทั้งเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

“โครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมมีที่มาอย่างไร?” อมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าฯ กทม. เล่าว่า โครงการเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม มีการหารือระหว่างรัฐบาลกับ กทม.เป็นเวลา 2 ปีกว่าแล้ว เริ่มตั้งแต่ที่รัฐบาลจัดตลาดนัดที่ริมคลองฯ ซึ่งภายในงานมีการใช้เรือของสำนักการระบายน้ำ กทม. เพื่อรับส่งประชาชนที่มาเที่ยวชมตลาด ขณะเดียวกัน กทม.พยายามพัฒนารูปแบบการเดินทางทางน้ำ โดยได้ทดลองเดินเรือที่คลองภาษีเจริญเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางระบบราง ขณะนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จ ดังนั้น กทม.จะนำรูปแบบดังกล่าวมาปรับใช้ในคลองผดุงกรุงเกษม ตลอดจนคลองอื่นๆในกรุงเทพฯ

“กทม.จะเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมอย่างไร?” รองอมรอธิบายว่า กทม.ได้ของบประมาณจากรัฐบาล 345 ล้านบาท เพื่อเดินเรือในคลองพร้อมกับปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองฯ ในส่วนนี้จะซื้อเรือมาใช้เดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษม 6 ลำ มูลค่ารวม 20 ล้านบาท โดยเรือดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับเรือที่ใช้ในคลองภาษีเจริญ แต่จะมีการออกแบบพิเศษให้เหมาะสมกับกายภาพของสะพานข้ามคลองที่มีลักษณะต่ำ ขณะเดียวกัน กทม.ได้มอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) พิจารณารูปแบบการให้บริการ อัตราค่าโดยสาร และการบริหารจัดการเดินเรือให้มีความปลอดภัย และประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุด

ส่วนงานปรับปรุงภูมิทัศน์คลองผดุงกรุงเกษม กทม.จะปรับปรุงทางเท้าตามแนวคลอง พร้อมก่อสร้างทางจักรยาน ศาลาที่พักผู้โดยสาร ปรับปรุงสะพานข้ามคลอง ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งกล้องซีซีทีวี ปรับปรุงท่าเทียบเรือ 9 ท่า และก่อสร้างท่าเทียบเรือใหม่ 1 ท่า คือที่ท่าตลาดเทวราชกุญชร ขุดลอกคลอง ดูดเลนในคลองและซ่อมผนังเขื่อนตามแนวคลอง

“เส้นทางการเดินเรือมีลักษณะอย่างไร?” รองผู้ว่าฯ กทม.บอกว่า การเดินเรือในคลองฯมีระยะทางในการเดินเรือประมาณ 5 กิโลเมตร เริ่มตั้งแต่ท่าเรือเทเวศร์ถึงท่าเรือหัวลำโพง ปัจจุบันมีท่าเทียบเรือ 9 แห่ง โดยนายกรัฐมนตรีขอให้เพิ่มท่าเทียบเรืออีก 1 ท่า ที่ท่าตลาดเทวราชกุญชรเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังท่าเรือด่วนเจ้าพระยาได้ง่ายขึ้น

“กทม.จะเริ่มเดินเรือในคลองผดุงกรุงเกษมได้เมื่อไหร่?” รองอมร ระบุว่า เรือทั้ง 6 ลำจะใช้เวลาผลิตอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนการปรับปรุงท่าเทียบเรือที่มีอยู่ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ก.ย.นี้ กทม.กังวลว่าเมื่อปรับปรุงท่าเรือเสร็จจะไม่มีเรือมาให้บริการประชาชน จึงมอบหมายให้เคทียืมเรือจากสำนักการระบายน้ำ 4–5 ลำ มาปรับปรุงตกแต่งให้ใกล้เคียงกับเรือที่จะใช้จริงมากที่สุด เพื่อนำมาบริการประชาชนได้ชั่วคราวก่อน ทั้งนี้ หาก กทม.ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลแล้วคาดว่าจะใช้เวลาในการหาผู้รับจ้างประมาณ 3-4 เดือน และจะใช้เวลาในการดำเนินโครงการ 7 เดือน ก็จะสามารถเปิดให้บริการประชาชนอย่างเป็นทางการได้.

เพราะสาเหตุสำคัญของปัญหาจราจรในกรุงเทพฯมาจากปริมาณรถในท้องถนนที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้หลายภาคส่วนต้องเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้หลากหลาย ทั้งระบบล้อ ระบบราง และระบบเรือ 11 ก.ค. 2559 00:23 11 ก.ค. 2559 00:24 ไทยรัฐ