วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศูนย์รวมใจ

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว อาทิ ลูกเสือชาวบ้าน จ.จันทบุรี ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่บ้านตำบลโคกกรวด อ.เมืองนครราชสีมา กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รอ. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด จ.ภูเก็ต ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี กลุ่มบริษัทกิฟฟารีน จ.เพชรบุรี ชมรมจิตอาสาป้องกันเอดส์ โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี กลุ่มจิตอาสา เติมฝัน แบ่งปัน เขตจตุจักร กทม. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กทม. พร้อมด้วยคณะสามเณรบรรพชาภาคฤดูร้อน กลุ่มครูดีไม่มีอบายมุข จาก จ. นครราชสีมา เชียงราย และแพร่ คณะพระครูจันทธรรมโกวิท วัดคุรุราษฎร์–บำรุง ตำบลหนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็นต้น.

ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 10 ก.ค. พสกนิกรจากทั่วประเทศ นำแจกันดอกไม้ และสิ่งของมาทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดี พร้อมกับลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 11 ก.ค. 2559 00:11 11 ก.ค. 2559 00:11 ไทยรัฐ