วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

CRISPR เทคนิคใหม่ NON-GMO

โดย สะ-เล-เต

ขณะที่บ้านเรายังตัดสินใจไม่ได้จะเอายังไงกับเทคโนโลยีจีเอ็มโอ วันเวลาที่ผ่านไป จากเป็นหนึ่งในผู้นำ ไทยได้กลายเป็นผู้ตามและล้าหลัง เพราะเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมพืชได้พัฒนาไปไม่รอใคร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและภาวะประชากรล้นโลก จนผลิตอาหารได้ไม่เพียงพอ

วันนี้ความก้าว หน้าของเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุกรรมพืช ได้ก้าวล้ำ ก้าวข้ามจีเอ็มโอขึ้นไปอีกระดับ ด้วยการปรับปรุงพืช พันธุ์ใหม่ (NBT) โดยการตรวจแก้พันธุกรรมในระดับจีโนม หรือแก้ส่วนประกอบของดีเอ็นเอพืชที่เกี่ยวกับการถ่ายทอดพันธุกรรม ซึ่งอยู่ในโครโมโซมของสิ่งมีชีวิต

ที่เรียกว่า...genome-edited CRISPR technology

เป็นเทคโนโลยีช่วยปรับแก้ยีนด้อยของพืช ให้กลายเป็นพันธุ์ปกติ (non-transgenic plants)

แปลเป็นภาษาชาวบ้าน เขาจะแก้ยีนด้อยหรือดีเอ็นเอของพืชแต่ละชนิดที่เป็นตัวปัญหา เช่น ข้าวชนิดนี้มียีนที่ก่อให้เกิดโรค จะตัดยีนส่วนนี้ทิ้ง แล้วสังเคราะห์ยีนที่ต้านโรคเพิ่มเข้าไปแทน

โดยพืชที่ถูกแก้ไขยีน ยังคงเติบโตขยายพันธุ์ต่อไปได้ ไม่ต่างจากพืชทั่วไปต่างจากพืชจีเอ็มโอที่เอายีนของจุลินทรีย์หรือพืชชนิดอื่นใส่เข้าไปในพืชอีกชนิดหนึ่ง เพื่อหวังเพิ่มผลผลิต ป้องกันโรค แมลง หรือทนแล้ง

เรื่องนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันว่า การปรับแก้ยีนพืชจะเข้าข่ายจีเอ็มโอหรือไม่...แต่ที่แน่ๆ สหรัฐอเมริกา แคนาดา สวีเดน อาร์เจนตินา ประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องพันธุกรรม ไม่จัดเทคโนโลยีนี้เป็นจีเอ็มโอ และมีแนวโน้มจะเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้น และพืช genome-edited CRISPR ที่กำลังพัฒนา ได้แก่ ถั่วเหลือง, ข้าวโพด, ข้าวสาลี, ข้าว, มันฝรั่ง, มะเขือเทศ, ถั่วลิสง

นี่คือความเป็นไปที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ส่วนบ้านเราแค่เรื่องจีเอ็มโอยังยากจะขยับขับเคลื่อนอะไรได้ ถ้าเทคโนโลยีใหม่ถูกยอมรับมากขึ้น ไทยเราคงต้องเดินตามหลัง กินฝุ่นไปเรื่อยๆ

เรื่องฝันไกลจะเป็นครัวโลก...คงทำได้แค่ซ่อมหลังคาครัวให้รอดฝนพ้นแดดไปก่อนก็แล้วกัน.

สะ–เล–เต

10 ก.ค. 2559 11:24 10 ก.ค. 2559 11:25 ไทยรัฐ