วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
มะเร็ง

มะเร็ง

  • Share:

www.nci.go.th เป็นเว็บไซต์ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านโรคมะเร็ง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย สามารถถ่ายทอดสู่เครือข่ายองค์กร บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ให้บริการทางการแพทย์ในระดับที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงอย่างเหมาะสม

รู้จักองค์กร โครงสร้างสถาบันมะเร็งแห่งชาติ วิสัยทัศน์และพันธกิจ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ความรู้โรคมะเร็ง มะเร็งเชิงรุก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มะเร็งชนิดต่างๆ เอกสารเผยแพร่ความรู้ 9 เคล็ดลับ 9 สู่ความสำเร็จอาหารต้านมะเร็ง และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเรื่องน่าสนใจ สถิติโรคมะเร็ง บริการประชาชน งานวิจัย ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้