วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เงินบุญบั้งไฟ

“พยัคฆภูมิพิสัย” เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมหาสารคาม อยู่ห่างจากตัวเมืองมหาสารคามประมาณ 90 กิโลเมตร

มีอาณาเขตทางทิศตะวันออกจดอำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้จดอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตกจดอำเภอ
พุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศเหนือจดอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ประชากรส่วนมากเป็นเกษตรกร

สินค้าเกษตรที่ขึ้นชื่อคือ ข้าวหอมมะลิ

งานประเพณีที่ได้รับการสืบสานมาตลอดจนเป็นที่ยอมรับทั้งคนในท้องถิ่นและคนต่างถิ่นว่า จัดได้ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่อื่นๆคือบุญบั้งไฟ

บุญบั้งไฟของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ได้จัดอย่างยิ่งใหญ่ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 40 ปี

แต่ที่คนในพื้นที่สงสัยคือ ระยะแรกๆอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยโดยนายอำเภอจะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รับผิดชอบ

ขายบัตรผ่านประตูเข้าชมงาน

ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี

ปีที่ผ่านมาเก็บค่าผ่านประตูได้หลายแสนบาท

ต่อมาภายหลังอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยได้ขายลิขสิทธิ์จากการจัดงานบุญบั้งไฟให้เอกชนเป็นเงินเท่าไร

ไม่เคยแถลงให้ประชาชนทราบ

ได้เงินปีละหลายแสนบาท

โดยยินยอมให้เอกชนสามารถใช้พื้นที่ถนนหน้าที่ว่าการอำเภอแบ่งเป็นล็อกจัดเป็นบูธขายสินค้าประเภทต่างๆด้วย

ผู้ร้องบอกว่า เป็นคนพยัคฆภูมิพิสัยโดยกำเนิด ถามว่ารายได้จากการจัดบุญบั้งไฟแต่ละปีนำไปใช้ทำอะไร หรือใครเป็นผู้เก็บรักษา จำนวนเท่าไร อย่าตอบว่างานบุญบั้งไฟไม่เคยมีกำไร และไม่มีเงินเหลือ

สำหรับการออกบูธขายสินค้าตามถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเป็นการสร้างความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาให้แก่ผู้คน นำไปจัดที่อื่นได้ไหม เช่น สนามกีฬากลาง ซึ่งอยู่ห่างออกไปไกล ทั้งกว้างขวาง ไม่กีดขวางการจราจร

ทุกกิจกรรมย้ายไปจัดที่สนามกีฬากลางแห่งเดียวจะดีมาก

อย่าพูดว่า แค่ 3 สัปดาห์ทนไม่ได้หรือ

เงินบุญบั้งไฟหายไปไหน ย้ายไปสนามกีฬากลางจะได้ไหม

เป็นคำถามของคนพยัคฆภูมิพิสัยที่สงสัย.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

10 ก.ค. 2559 10:33 ไทยรัฐ