วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ลงนามพันธกิจ ปั้นคนเก่ง คนดี รับใช้สังคม

ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ลงนามพันธกิจเดินหน้าปั้นคนเก่ง คนดี รับใช้สังคม ‘ดาว์พงษ์’ ปลื้มแนวนโยบายตรงใจ ร.ร.ประชารัฐ เปิด 11 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา แนะผู้บริหาร ร.ร.พร้อมรับการขับเคลื่อน ย้ำชัดจัดหนักจัดเต็มทุกเรื่อง ลั่นไม่ไว้หน้าพวกเอื้อประโยชน์คนผิด...

วันที่ 9 ก.ค. ที่โรงแรมเชียงใหม่พลาซ่า จ.เชียงใหม่ มีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ทั่วประเทศ 101 โรง และโรงเรียนเครือข่าย ภายใต้หัวข้อ "ไทยรัฐวิทยา โรงเรียนประชารัฐ" โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่องไทยรัฐวิทยากับการศึกษาประชารัฐ มีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายประเสริฐ บุญเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายวัชร วัชรพล กรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายมานิจ สุขสมจิตร บรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐ นายสมชาย กรุสวนสมบัติ กรรมการมูลนิธิไทยรัฐ นายวิเชน โพชนุกูล เลขาธิการมูลนิธิไทยรัฐ และคณะผู้บริหารมูลนิธิไทยรัฐเข้าร่วมงานคับคั่ง

นายมานิจ กล่าวรายงานว่า โรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นโรงเรียนที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสร้างขึ้น เพื่อให้โอกาสที่ทัดเทียมทางการศึกษาแก่เยาวชนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ ซึ่งเกิดจากความคิดริเริ่มของนายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับที่อยากจะตอบแทนสังคม พร้อมก่อตั้งมูลนิธิไทยรัฐขึ้นมาทำหน้าที่อุปการะเกื้อหนุน ปัจจุบันมีโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ จำนวน 101 โรงกระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 100 โรง และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โรง

ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันกำหนดขึ้น ทำให้การพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หลายโรงได้รับรางวัลพระราชทาน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านต่างๆ เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล ครูและนักเรียนได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย ที่ผ่านมาโรงเรียนไทยรัฐวิทยาได้ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้ประเทศชาติด้านต่างๆ จำนวนไม่น้อย

นายมานิจ กล่าวอีกว่า คณะกรรมการบริหารมูลนิธิไทยรัฐมีความคิดว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะไม่ใช่แค่สถานที่ผลิตคนมีวิชาความรู้และมีสุขภาวะที่สมบูรณ์เท่านั้น แต่ต้องเป็นโรงเรียนที่หลอมคนดีและคนเก่งไปพร้อมๆ กัน เพราะสังคมใดจะมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต้องเป็นสังคมที่มีทั้งความดีและความเก่งอยู่ในคนเดียวกัน คนดีแต่ไม่เก่งสังคมนั้นพออยู่ได้ แต่ถ้ามีคนเก่งแต่ไม่ดีอยู่มากๆ ไม่นานสังคมจะล่มจม เป็นรัฐที่ล้มเหลว ดังนั้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจึงตั้งใจเป็นโรงเรียนหลอมรวมคนดี มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความประสงค์ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้โรงเรียนสอนเด็กให้รู้จักรับผิดชอบชั่วดี มีคุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาให้เป็นคนดี

สำหรับพันธกิจอันสำคัญนี้ได้แสดงไว้ในอัตลักษณ์ของโรงเรียนและกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 4 ที่ได้มีการลงนามความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้ โดยกำหนดว่า ผลิตผลของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาจะต้องเป็นพลเมืองดี มีทักษะแสวงหาความรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม พร้อมทั้งกำหนดให้มีหลักสูตร "ความเป็นพลเมืองดี" ไว้ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทุกระดับชั้น เพราะเราต้องการให้อนาคตของชาติ มีแต่พลเมืองที่มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ของแผ่นดินเกิด

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องไทยรัฐวิทยากับการศึกษาประชารัฐ ตอนหนึ่งว่า เท่าที่รับฟังเห็นได้ชัดว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยากับโรงเรียนประชารัฐ มีแนวทางการดำเนินงานแทบจะเหมือนกันทั้งหมด สงสัยว่าโรงเรียนประชารัฐคงไปลอกโรงเรียนไทยรัฐวิทยามา ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการกำลังก้าวเดินใน 11 ข้อ จึงขอให้ผู้บริหารโรงเรียนช่วยกันช่วยรับฟังเพื่อจะนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องไม่ผิดเพี้ยน เรื่องแรก คือกระทรวงศึกษาธิการจะทำให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน ภายในปี 2560 โดยจากข้อมูลของเวิลด์อีโคโนมิคฟอรั่มที่ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัย 140 ประเทศ พบว่ามหาวิทยาลัยไทยอยู่ในอันดับที่ 54 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ในอันดับที่ดีขนาดนี้ได้อย่างไรทั้งที่มีปัญหาวิกฤติธรรมาภิบาลอยู่ในขณะนี้ ว่าแล้วตนจะไปติดตามเรื่องนี้จากนายกรัฐมนตรี เพราะได้มีการเสนอเรื่องเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยไปนานแล้ว ซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีใครไปวิ่งนายกฯ หรือเปล่าเรื่องนี้เลยไม่ออกมาเสียที

พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวอีกว่า ภายใน 5 ปี จะส่งเสริมให้ครูใช้ศักยภาพการสอนอย่างเต็มที่ ในเรื่องของคุณภาพการศึกษา ได้มีการส่งเสริมโครงการ DLTV โครงการ DLIT ขณะเดียวกันภายใน 1 ปี จะทำให้ครูครบตามเกณฑ์ ภายใน 2 ปี ทำให้ครูประจำชั้นครบทุกห้อง และภายใน 5-10 ปี จะทำให้ครูสอนตรงสาขา อีกทั้งจะเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากข้อมูลของ สพฐ.พบว่าขณะนี้มีโรงเรียนที่มีครูแต่ไม่มีนักเรียนแม้แต่คนเดียวถึง 207 โรง และยังมีครูที่มีจำนวนทั้งที่เกินและขาดอีกจำนวนไม่น้อย จึงต้องพยายามเร่งแก้ไขปัญหาโดยดูให้ครบทุกมิติ

ขณะเดียวกันภายใน 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะทำให้เด็กเรียนท่องจำในสิ่งที่ควรจำ และนำสิ่งที่ควรจำไปฝึกคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา และนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ภายใน 5 ปี จะส่งเสริมให้มีการเรียนการสอน STEM ศึกษาครบทุกโรงเรียน และภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ ขณะที่ปี 2560 จะมีการปรับระบบการสอบ O-NET ให้เป็นที่ยอมรับ และภายใน 10 ปี ข้างหน้าจะผลิตกำลังคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ รวมถึงจะผลิตคนดีออกสู่สังคม และจะซ่อมบ้านพักครูทั่วประเทศให้เสร็จทั้งหมดในปี 2560 ที่สำคัญจะแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเด็ดขาด โดยเมื่อเร็วๆ นี้ตนได้พูดคุยกับกลุ่มนิติกรของกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำไปแล้วว่าหากใครคิดที่จะปกป้องช่วยเหลือคนที่ทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามคนที่พยายามปกป้องช่วยเหลือก็จะต้องถูกเล่นงานหนักด้วย ตนไม่เอาไว้แน่

ผู้บริหาร ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ลงนามพันธกิจเดินหน้าปั้นคนเก่ง คนดี รับใช้สังคม ‘ดาว์พงษ์’ ปลื้มแนวนโยบายตรงใจ ร.ร.ประชารัฐ เปิด 11 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา แนะผู้บริหาร ร.ร.พร้อมรับการขับเคลื่อน ย้ำชัดจัดหนักจัดเต็มทุกเรื่อง... 9 ก.ค. 2559 19:35 9 ก.ค. 2559 22:55 ไทยรัฐ