วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ประกันสังคม เร่งศึกษาข้อเสนอรวมสิทธิทำฟันเข้ากับรักษาพยาบาล

ประกันสังคม เร่งศึกษาข้อเสนอรวมสิทธิทำฟันเข้ากับรักษาพยาบาล

  • Share:

ประกันสังคม รับข้อเสนอ คปค.เรื่องรวมสิทธิทำฟันเข้ากับสิทธิรักษาพยาบาล เตรียมสุ่มสำรวจความคิดเห็นโรงพยาบาลและผู้ประกันตน พร้อมให้นิติกรศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติม คาดต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 59 นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวว่า เครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน (คปค.) เรียกร้องให้ สปส.นำเรื่องสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเข้ามารวมอยู่ในสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยในระบบประกันสังคม ซึ่งเรื่องนี้เมื่อ 10 ปีก่อน สปส.เคยทำมาแล้ว แต่ผู้ประกันตนขอให้แยกสิทธิประโยชน์ออกจากกันเนื่องจากไม่สามารถเลือกสถานพยาบาลทำฟันได้เอง และต้องรอคิวนาน เพราะต้องไปใช้บริการในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลเท่านั้น ดังนั้น สปส.จึงแยกสิทธิกรณีทันตกรรมออกมาและให้ผู้ประกันตนสำรองจ่ายเงินค่าทำฟันไปก่อนและมาเบิกคืนจาก สปส.ภายหลังตามเกณฑ์และอัตราที่กำหนด

นายโกวิท กล่าวอีกว่า ขณะนี้ สปส.อยู่ระหว่างศึกษาการนำสิทธิประโยชน์กรณีทันตกรรมเข้ามารวมอยู่ในสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาล โดยให้สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ ศึกษาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและงบรายหัวจะรวมเป็นก้อนเดียวกันหรือแยกเป็นสองก้อน หากเพิ่มกรณีทันตกรรมจะต้องจัดสรรงบรายหัวแต่ละปีของผู้ประกันตนแต่ละคนเป็นจำนวนเท่าไหร่ โรงพยาบาลระบบประกันสังคมมีความพร้อมรองรับ กรณีทันตกรรมหรือไม่ และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าทำฟันระหว่าง สปส.กับโรงพยาบาลระบบประกันสังคมควรทำอย่างไร

นอกจากนี้ยังได้ให้กองนิติการไปศึกษาในแง่กฎหมายว่าจะต้องมีการแก้ไขอย่างไร รวมทั้งจะให้สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ใน กทม.และจังหวัดต่างๆ สุ่มสำรวจความคิดเห็นของโรงพยาบาลและผู้ประกันตนในพื้นที่ว่าเห็นด้วยหรือไม่ เพราะถ้าให้สิทธิทำฟันไปรวมกับการรักษาพยาบาลผู้ประกันตนต้องไปทำฟันในโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิเท่านั้น ไปใช้สิทธิที่อื่นไม่ได้ เรื่องนี้ยังต้องใช้ระยะเวลาศึกษาพอสมควร

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้