วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สมาพันธ์ นสพ.อาเซียน เดินหน้าพัฒนาสื่อมวลชนชาติสมาชิก

สมาพันธ์ นสพ.อาเซียน เดินหน้าพัฒนาสื่อมวลชนชาติสมาชิก

  • Share:

สมาคมนักข่าว สปป.ลาว เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน ยกระดับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เสริมสร้างความสามัคคี-พัฒนาคุณภาพสื่อในภูมิภาค ท่ามกลางความท้าทายหลังเป็นประชาคมอาเซียน...

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 2559 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สมาคมนักข่าว สปป.ลาว ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะทำงานร่วมสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน (Confederation of ASEAN Journalists : CAJ) ขึ้นที่สมาคมนักข่าว สปป.ลาว ภายใต้การสนับสนุนของกลุ่มบริษัท ปตท. และเอสซีจี โดยมีผู้แทนจากองค์กรสมาชิกต่างๆ เข้าร่วม ประกอบไปด้วย สมาคมนักข่าวแห่งสปป.ลาว (LJA) สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ) สมาคมนักข่าวเวียดนาม (VJA) สมาคมนักข่าวอินโดนีเซีย (PWI) สหภาพสื่อมวลชนมาเลเซีย (NUJM) และ สโมสรสื่อมวลชนฟิลิปปินส์ (NPC)

สำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากผลการประชุมใหญ่สามัญที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือน พ.ย. ปีที่แล้ว ซึ่งตกลงจะให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน เพื่อบูรณาการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมขึ้นในหมู่องค์กรสมาชิก อันจะนำไปสู่การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และยกระดับคุณภาพสื่อมวลชนในภูมิภาค

นายสมสนุก มีชัย รองประธานสมาคมนักข่าว สปป.ลาว ในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม กล่าวในโอกาสเปิดการประชุมว่า ปีนี้เป็นช่วงเวลาพอดีกับที่ สปป.ลาว ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มชาติสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เป็นครั้งที่ 2 หลังจากเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วเมื่อปี 2004 ซึ่งครั้งนี้ได้ตั้งหัวข้อของการเป็นประธานอาเซียนไว้ว่า "Turning Vision into Reality for Dynamic ASEAN Community" หรือการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ให้เป็นจริงเพื่อพลวัตของประชาคมอาเซียน ดังนั้น การมีคณะทำงานภาคสื่อมวลชน ที่จะมาขับเคลื่อนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมก็ถือว่าสอดคล้องกับความตั้งใจของรัฐบาลลาวอยู่แล้ว ที่เห็นความสำคัญของสื่อมวลชน ในการเป็นสื่อกลางประสานความร่วมมือเพื่อเป้าหมายการพัฒนาภูมิภาคร่วมกัน ลดความเข้าใจผิด และความขัดแย้ง ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจำเป็นจะต้องยึดมั่นในหลักจริยธรรม ให้ความเคารพต่อธรรมเนียม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นสำคัญ

นายสมสนุก มีชัย รองประธานสมาคมนักข่าว สปป.ลาวมอบของท่ีระลึกแก่ตัวแทนสื่อมวลชนไทย

ด้าน นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรองประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการทบทวนบทบาทขององค์กรสื่อในบริบทใหม่ของอาเซียน ที่พบกับความท้าทายทั้งในด้านภูมิทัศน์สื่อ และการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคหลังจากการเป็นประชาคมอาเซียนว่าสื่อมวลชนจะมีบทบาทอย่างไรในการสร้างความเข้าใจ และจิตสำนึกในการเป็นประชาคม

ประชุมกันเคร่งเครียด

สำหรับตัวแทนสื่อมวลชนไทยที่ไปร่วมประชุม ได้แก่ นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรองประธานนักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี กรรมการ บริหารสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน พร้อมด้วยคณะทำงานจากสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้แก่นางสาวนิภาวรรณ แก้วรากมุกข์, นายอนุชา เจริญโพธิ์ และนางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์.

คุณอาจสนใจข่าวนี้