วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐทุ่มหมื่นล้านจ้าง "เลิกทำนาปรัง"

ชง ครม.ปรับโครงสร้างเพาะปลูก นำร่องเปลี่ยนอาชีพชาวนาอีสาน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการปรับโครงสร้างการปลูกข้าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และจ้างเลิกปลูกข้าว วงเงิน 10,000 ล้านบาท โดยจะเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปลายเดือน ก.ค.นี้ จากเป้าหมายการปลูกข้าวปี 2559/60 พื้นที่ปลูกข้าวเดิม 68.98 ล้านไร่ทั่วประเทศ ภายใต้เป้าหมายผลผลิต 27.17 ล้านตัน โดยจะให้ชาวนางดปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 เนื่องจากข้าวที่ได้คุณภาพไม่ดี และมีต้นทุนสูง โดยแนะนำให้ชาวนาปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช ทำปุ๋ยพืชสดแทน จากปกติต้องปลูกข้าวในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1.8 ล้านไร่

“การเสนอขออนุมัติจาก ครม.ครั้งนี้ จะดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการปลูกข้าวในพื้นที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาคอีสานทำนาได้เพียงครั้งเดียว ทำให้ชาวนามีรายได้เฉลี่ยประมาณ 45,000 บาท/ครัวเรือน ส่วนนี้อาจสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือทำอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นเท่าตัวหรือเพิ่มขึ้น 45,000 บาท คิดเป็นเพิ่ม 100% โดยจากชาวนาภาคอีสานจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 90,000 บาท/ครัวเรือน”

พล.อ.ฉัตรชัยกล่าวต่อว่า ในการดำเนินการดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯจะจ้างให้หยุดปลูกข้าว โดยจ่ายมากกว่า 1,000 บาทต่อไร่ต่อครัวเรือน ในช่วงฤดูการทำนาปรัง ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับมาตรการของกระทรวงการคลังที่แจกเงิน 1,000 บาท/ไร่ในช่วงนาปี

ส่วนพื้นที่ที่มีการทำนาปรังรอบแรกจำนวน 7.32 ล้านไร่ จะสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนอาชีพจำนวน 4.49 ล้านไร่ แบ่งเป็นปรับเปลี่ยนให้ปลูกพืชอื่นและทำกิจกรรมอื่นๆ ดังนี้ ปลูกพืชที่หลากหลาย 0.30 ล้านไร่ ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 0.50 ล้านไร่ ปลูกพืชปุ๋ยสด 0.50 ล้านไร่ และพลิกฟื้นผืนนาใต้ร่มพระบารมี 3.19 ล้านไร่.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯจะเสนอมาตรการปรับโครงสร้างการปลูกข้าว โดยการเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น และจ้างเลิกปลูกข้าว วงเงิน 10,000 ล้านบาท 9 ก.ค. 2559 01:10 9 ก.ค. 2559 02:08 ไทยรัฐ