วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เก็บตังค์รอบ้านประชารัฐ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้ปิดรับซองประกวดราคาบ้านโครงการบ้านประชารัฐ ธนารักษ์ โดยมีผู้ซื้อซองทั้งหมด 17 ราย แต่มีผู้ยื่นประกวดราคาเพียง 6 ราย ยื่นซองประกวดราคาจำนวน 5 แปลง จากจำนวนที่ดินทั้งหมด 6 แปลง โดยที่ดินทั้ง 5 แปลงที่มีคนยื่นซองประมูล อยู่ในกรุงเทพฯ 2 แปลง เชียงใหม่ 1 แปลง และเพชรบุรี 2 แปลง ส่วนแปลงที่ 6 ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงรายไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นซองประมูล ทำให้กรมต้องพิจารณาอีกครั้งว่า จะนำที่แปลงดังกล่าวไปดำเนินการอย่างไรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

“หลังจากนี้อีก 2 สัปดาห์ คณะกรรมการพิจารณาเพื่อคัดเลือกผู้ชนะโครงการจะสามารถประกาศผู้ชนะได้ หลังจากนั้น ผู้ประกอบการต้องนำโครงการดังกล่าวไปเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) โดยคาดว่า จะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่อีไอเออนุมัติโครงการ ซึ่งในระหว่างนี้ ข้าราชการและประชาชนที่สนใจสามารถยื่นความจำนงได้ตั้งแต่วันนี้ (8 ก.ค.) เป็นต้นไป ที่ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)”

โดยโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ 2 แปลง จะเป็นบ้านเช่าระยะ 5 ปี เสียค่าเช่าเดือนละ 4,000 บาท โดยจะปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้น 15% ทุกๆ 5 ปี และเปิดโอกาสให้เฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่มีรายได้ไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือนเท่านั้น ส่วนโครงการที่จังหวัดเชียงใหม่ และเพชรบุรีเป็นบ้านหลังแรก สัญญาเช่าซื้อนาน 30 ปี ราคาบ้านไม่เกิน 1 ล้านบาท เปิดโอกาสให้ข้าราชการและพนักงานข้าราชการทั่วไประยะเวลาการผ่อนนาน 30 ปี.

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา กรมธนารักษ์ได้ปิดรับซองประกวดราคาบ้านโครงการบ้านประชารัฐ ธนารักษ์ โดยมีผู้ซื้อซองทั้งหมด 17 ราย 9 ก.ค. 2559 01:08 9 ก.ค. 2559 02:07 ไทยรัฐ