วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กยศ.ดี๊ด๊าผู้กู้คืนหนี้เพิ่ม

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยผลการชำระหนี้กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ล่าสุด ณ วันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ว่า มีผู้กู้ยืม กยศ. มาชำระหนี้แล้ว 16,124 ล้านบาท มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมากว่า 4,500 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39% และมีผู้กู้ยืม กรอ. มาชำระหนี้แล้ว 388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดิม คิดเป็น 27% จากการที่สองกองทุนมีผลการชำระเงินคืนมากขึ้นแสดงให้เห็นว่าผู้กู้ยืมได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นผลดีต่อการดำเนินงานกองทุน โดยสามารถนำเงินดังกล่าวหมุนเวียนกลับไปสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้กู้ยืมรุ่นต่อไป

ผู้จัดการกองทุน กยศ.กล่าวอีกว่า ผู้กู้ยืมที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันกำหนด สามารถติดต่อขอชำระหนี้ได้ตลอดเวลา แต่ต้องเสียเบี้ยปรับตามจำนวนวันที่ผิดนัด หากผู้กู้ยืมค้างชำระหนี้เกิน 4 ปี 5 งวด อาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ เพื่อเป็นผลดีกับตัวผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน จึงควรรีบชำระหนี้ที่ค้างให้มีสถานะเป็นปกติ หากผู้กู้ยืมจะชำระหนี้ปิดบัญชีภายใน 30 ก.ย.นี้ กองทุนจะลดเบี้ยปรับให้ 100% โดยก่อนชำระหนี้ให้สอบถามที่โทร. 0-2016-4888.

ดร.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยผลการชำระหนี้กองทุน กยศ. และกองทุน กรอ. ล่าสุด ณ วันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งครบกำหนดชำระหนี้ว่า มีผู้กู้ยืม กยศ. มาชำระหนี้แล้ว 16,124 ล้านบาท 9 ก.ค. 2559 00:47 9 ก.ค. 2559 01:45 ไทยรัฐ