วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชุมชน "ปรี๊ด" พัฒนาริมแม่นํ้า

บางพลัดไม่เห็นด้วย-พบพื้นที่80%ทับทางระบายน้ำ

ที่บริเวณใต้สะพานพระราม 8 เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 59 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาของ กทม. ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 รศ.ดร.สกุล ห่อวโนทยาน ผู้จัดการโครงการฯ กล่าวว่า คณะทำงานได้ลงพื้นที่ครบทั้ง 33 ชุมชนแล้ว มีความก้าวหน้าตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งในด้านการมีส่วนร่วมและโบราณคดีชุมชน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งคณะทำงานได้ร่วมกับกรมศิลปากรและคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่วนความคืบหน้าด้านการออกแบบ จะทยอยเสร็จตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนี้

นายรณฤทธิ์ ธนโกเศศ ภูมิสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ชุมชน กล่าวว่า จากการศึกษาสำรวจพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาใน 14 กิโลเมตร พบว่า 80-90 เปอร์เซ็นต์พื้นที่ริมน้ำ มีโครงข่ายถนนที่ทับโครงข่ายน้ำเดิม ทีมงานเล็งเห็นความสำคัญของโครงข่ายน้ำที่จะแก้ไขปัญหาน้ำขังรอการระบาย รวมทั้งการถ่ายเทระบบนิเวศ จึงมีแนวคิดดึงระบบโครงข่ายน้ำเดิมกลับมาในพื้นที่ โดยทำท่อระบายน้ำ ระบบคลองใต้ถนน บูรณาการภูมิปัญญาดั้งเดิมและแนวความคิดสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นว่าทีมงานไม่มีการให้ข้อมูลกับประชาชนก่อนที่จะมาขอรับฟังความคิดเห็น ทำให้ประชาชนไม่สามารถแสดงความเห็นได้ และตั้งข้อสังเกตว่าเหลือเวลาอีก 2 เดือน ที่คณะทำงานต้องส่งงานให้กับ กทม.จะทำทันหรือไม่ นอกจากนี้ มีผู้แทนชุมชนในเขตบางพลัดได้แสดงความคิดเห็นว่าชุมชนยังไม่เห็นด้วยกับโครงการฯ เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการให้ข่าวว่าชุมชนทั้ง 33 ชุมชนเห็นด้วยกับโครงการฯทั้งหมด.

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ที่ปรึกษาของ กทม. ในโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 9 ก.ค. 2559 00:43 9 ก.ค. 2559 01:44 ไทยรัฐ